Fra livssynssamfunnene

Wiccanere er ikke så komfortable med begrepet “overnaturlig”

Uenighetens fellesskap      |      11/12/2017

Tror wiccanske hekser på Gud?

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Hva er wiccaneres syn på det guddommelige? Hør Geir Uldal fortelle om det i denne smakebiten på Uenighetens fellesskap-prosjektet.

 

Uenighetens fellesskap er et formidlingsprosjekt utført av Religioner.no, i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

Følg med på Religioner.no for mer informasjon om Uenighetens fellesskap-prosjektet.

 , , , , , ,