Fra livssynssamfunnene

Zarathustrist: Vi godtar likekjønnede ekteskap

Uenighetens fellesskap      |      22/05/2018

Hvordan ser zarathustrister på ekteskapet?

Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy

Ekteskapet er viktig i zarathustrismen, forteller Tor Ebelthoft fra Det norske zarathustriske trossamfunn. Når det gjelder hvem som kan gifte seg med hvem varierer det fra sted til sted. Det er de sosiale forholdene i landet hvor zarathustristene bor som avgjør hvorvidt dette aksepteres.

– Sosiale forhold i de enkelt land er forskjellige, så i vårt samfunn aksepteres likekjønnede ekteskap, og vår religion sier ikke noe om det.


Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

Følg med på Religioner.no for mer om ulike tros- og livssynssamfunns syn på ekteskapet.

 , , ,