Meninger


Populærvitenskap og potetprestmyter/ Prester, populærvitenskap og potetmyter

NRK gjør ofte en grei jobb med populærvitenskap, men i blant går det for fort i svingene i jakten på å krydre stoffet, skriver Bjørn Are Davidsen. 

Les mer »
    Meninger

Koranen må kontekstualiseres

Lars Alm innfører, noe merkelig, sin egen tolkningsregel, fjernt fra all islamsk teologi, skriver Osamah Rajpoot.

Les mer »
    Meninger

Koranen tillater aggressiv krigføring

Hvorfor skulle majoriteten av muslimers tolkning av islam være mer riktig enn ekstremistenes tolkning?

Les mer »
    Meninger

Forkynning i fleisen

Staten sluttet å gi protestantisk kristendom juridisk særstilling, derfor bør kristendommen heller ikke få kulturell særstilling på statskanalen.   

Les mer »
    Meninger

Frelst, eller bare trofast etterfølger?

Åke Dalin reflekterer over sitt liv og sin tro i spalten, Mitt trosliv: Det eneste jeg er sikker på, er livet mitt her og nå. Ingen ting utfordrer og inspirerer meg mer fra dag til dag enn Jesu treffende eksempler om hvordan vi bør leve med menneskene rundt oss og å forvalte skaperverket.

Les mer »

Er vi blitt religiøse analfabeter?

Har vi mistet kontakten med røtter som har formet norsk historie? Spør Bjørn Are Davidsen. 

Les mer »
    Meninger

Befester et negativt syn på islam

Det er trist at for Einar Gelius er misjonsiver etter å befeste et negativt syn på islam mer viktig enn å reflektere kritisk over den motkritikken han får, skriver Osamah Rajpoot.

Les mer »
    Meninger

Hvem vrangleser Koranen?

Alle viktige historiske kilder påpeker at Muhammed gikk fra å være forkynneren i Mekka til å bli krigerprofeten i Medina, skriver Einar Gelius.

Les mer »
    Meninger

Motmaktens ringer

Det er vanskelig å se annet enn at Tolkien og mye annen fantasy synliggjør dype behov. I noen grad dekker de dem også, selv om vi nok ikke er evolvert for å se TV-serier.

Les mer »
    Meninger

Einar Gelius vrangleser Koranen

Hvorfor aksepterer og erkjenner ikke Gelius at flertallet av verdens muslimer, både lærd og lekmann, hver dag tar et oppgjør med terrorinspirerte teologiske begrunnelser?

Les mer »
    Meninger

Hvor kommer alt hatet og volden fra?

Ser ikke Rajpoot at det er en enorm kontrast mellom hans islamske, teologiske syn og den religiøse praksis som mange muslimer står for?

Les mer »
    Meninger

Gelius islamsyn i strid med islamsk teologi

Herved utfordrer jeg Gelius til å finne teologisk dekning for påstanden om at profeten Muhammad spredte islam med sverdet eller at islam er en aggressiv religion

Les mer »
    Meninger

Flaggbrenning er ikke hatkriminalitet

Det er ikke forbud mot å brenne flagg i Norge. Derfor er det merkelig at politiet etterforsker brenning av regnbueflagg som hatkriminalitet, mener førsteamanuensis Lars Gule.

Les mer »
    Meninger

Det handler om moral. Eller?

Er bistandsmidler til flyktninger i Norge problematisk, eller er bistandspolitikken og aktørene et større problem?

Les mer »
    Meninger

Kan oppstandelsen bevises?

Om man leste nyhetene om “Farmen-presten” i helgen skulle man tro at han ønsker å bevise at Jesus stod opp fra de døde i ny TV-serie. Det er én hake. Thor Haavik forsøkte ikke å bevise oppstandelsen.

Les mer »

Sett med norske briller vil Qatar kanskje aldri bli en verdig VM-arrangør

VM-sjefen i Qatar var skuffet over talen til NFF-president Lise Klaveness. Har han litt rett til å være skuffet? 

Les mer »
    Meninger

Vi forskjellsbehandler og rangerer flyktninger

Dette er en dobbeltmoral som er lett å gjennomskue, skriver Amanda Anvar.

Les mer »
    Meninger

Skeiv og kristen – vanskelig å si at man er begge

For mange er det vanskelig å si høyt at man er skeiv, men det er i kirken jeg er aller mest redd for å si at jeg er skeiv, skriver Amanda Anvar

Les mer »
    , ,
    Meninger

Den nye standarden for flyktninger

Måten ukrainske flyktninger blir mottatt bør bli den nye standarden for å ivareta menneskerettighetene til mennesker på flukt, mener Yousef Bartho Al-Nahi.

Les mer »
    Meninger

Flyktningsolidaritet, ikke flyktningskyldfølelse

Solidaritet med ett folk på flukt bør ikke settes opp mot andre, skriver Usman Asif. 

Les mer »
    Meninger

Boikott av russisk idrett kan bli til større hjelp for Putin enn Ukraina

Boikott av russere innenfor idrett og kultur svekker den russiske fredsbevegelsen og styrker Vladimir Putin

Les mer »

Bak Ukraina-invasjonen lurer en kirkekonflikt

Parallelt med krigen i Ukraina raser en strid mellom den ortodokse kristenhetens mektigste ledere. 

Les mer »
    Meninger

Om et regime faller som følge av invasjonen – hvilket blir det?

Putin har erklært at et mål ved invasjonen er å fjerne det sittende regimet i Kyiv. Kanskje vil krigen resultere i et regimeskifte, men hvilket regime vil falle?

Les mer »

Norge skal være et livssynsåpent samfunn – ikke et livssynstomt samfunn

I et livssynsåpent samfunn skal ingen presses til å delta i religiøse ritualer, men man skal heller ikke tvinges til å gi avkall på sin tro eller sitt livssyn.

Les mer »

Fagbok forunderlig full av feil

Boken “Religioner og hverdagspluralisme i barnehagen” når ikke opp til verken den faglige eller etiske standarden man kan forvente. 

Les mer »

Gud med liten ‘g’

Vitenskapsmenn står trolig nærmere Gud enn vitenskapsfornektende predikanter, mener Paul Omar Lervåg. 

Les mer »
    ,
    Meninger

Hva er vitsen med dialog når «dialogimamer» fremmer jødehat?

Imam Noor Ahmad Noor var engasjert i dialogarbeid i Drammen. Likevel publiserte han grove, antisemittiske kommentarer på Facebook. Betyr det at dialogarbeid ikke virker? 

Les mer »

Herredømmeteologi – en farlig form for kristendom?

Ikke alle kristne vil gi keiseren hva keiserens er. Ifølge tilhengere av herredømmeteologien bør hele samfunnet styres i tråd med deres form for kristendom.

Les mer »

At Pakistan ligner på Israel taler ikke til Israels fordel, Brekke

Torkel Brekke trekker frem likheter mellom Israel, som blir hyppig kritisert, og Pakistan, som slipper «billigere» unna. Usman Asif er enig i at det er likheter mellom de to statsbyggingsprosjektene, men mener at denne likheten ikke er egnet til å dempe kritikken av Israel.

Les mer »

Norge er ikke gode nok for sluttspill – men i moral-VM vinner vi gull

I fotballverdenen er kanskje det norske herrelandslaget lettvektere, men boikottdebatten gav oss følelsen av å være moralske tungvektere, mener Arne Danielsen.

Les mer »

Hva er vitenskap?

Lars Alm

Vitenskap, filosofi og teologi er ulike ting.

Les mer »

Ikke all vitenskap er naturvitenskap

Jeg skulle ønske at Lars Alm satt seg mer inn i filosofi innebærer før han uttalte seg så bastant om filosofi, skriver Paul Omar Lervåg.

Les mer »

Radikale grupper som IS kan gi en kosmisk mening med livet

Eksistensielle perspektiver bør med i avradikaliseringsprosesser, særlig siden de er så viktig i selve radikaliseringen.

Les mer »

Begrepet snikislamisering mistenkeliggjør muslimer

Siv Jensen hevder at Frps bruk av begrepet snikislamisering ikke bidrar til stigmatisering av muslimer. Vi kan velge å tro Jensen på at det ikke er intensjonen bak begrepet. Vi slår likevel fast, på informert grunnlag, at det er konsekvensen. Begrepet mistenkeliggjør muslimer, og gjør det på en særdeles effektiv måte, skriver generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys.

Les mer »

Buddhistforbundets generalsekretær: – Lytt til folkets stemme

Buddhistforbundets generalsekretær, Egil Lothe oppfordrer militæret i Myanmar til avstå fra vold, og minner om at det aldri er for sent å snu. 

Les mer »

Hvorfor tier ledere i den islamske verden når det er Kina som står for forfølgelsen av muslimer?

Muslimske ledere raser over israelernes undertrykkelse av palestinerne, og fordømmer islamofobi i Vesten. Kinas brutale forsøk på etnisk rensning i Øst-Turkestan er de derimot overraskende komfortable med. 

Les mer »

Fortiden var ikke vitenskapsfiendtlig

Bare fordi det skjedde store vitenskapelige fremskritt og nyvinninger i opplysningstiden, betyr ikke at epokene før var lite opplyst eller uvitenskapelig.

Les mer »

Koronaskepsis i karismatiske kirker

Frykter myndighetene at teologisk og sosialt avvikende menigheter skal spre koronaskepsis om de får åpne igjen?, spør Levi Fragell. 

Les mer »
    Meninger

Helveteslæren er ødeleggende for kirken

Min tolkning er at vi ikke finner dekning for den tradisjonelle oppfatningen av helvete og fortapelse i Bibelen, skriver bibellærer Thor Ivar Hornnes.

Les mer »

Vi trenger et nytt helsebegrep

Fokuset på at helse kun innbefatter mangel på ubehag, utelukker et holistisk bilde på hva det faktiske levde livet er.

Les mer »

kristennasjonalistisk kamp mot kaoskrefter

For kristennasjonalister i USA blir kampen for religionen en kamp for et trygt samfunn, skriver Inge Andersland.

Les mer »

Troende som ikke ser andres ulykke

I de siste ukene har flere gått ut for å forsvare Brunstad Christian Church (BCC) og andre lukkede trossamfunn. Paul Omar Lervåg, masterstudent i retorikk, UiO Innleggene har kommet fra professorer og fra pressen. Det dog mest problematiske, men kanskje ikke mest overraskende, er medlemmer som går i uforbeholdent forsvar av menigheten. Forsvaret av BCC, […]

Les mer »

Er yoga religiøsutøvelse i skolen?

Flere spør: Er yoga i skolen nøytralt eller religiøst? Bjørn Are Davidsen fra Fagsjekk svarer. 

Les mer »
    ,
    Meninger

Karikaturer fornærmer ikke Profeten, men den troende

Troende muslimer kan forstå opphavet til sitt raseri når de blir konfrontert med karikatur tegninger av profeten. Karikaturene handler først og fremst om et angrep på deres selvobjekt og skaper en frykt for at deres selv kollapser. Islamkritikere og ex-muslimer kan anstrenge seg empatisk og forstå hvorfor slike karikaturer oppleves så krenkende og vanærende for enkelte muslimer uten å måtte gi avkall på deres prinsipielle forsvar for ytringsfrihet og religionskritikk.

Les mer »

En lite konstruktiv reaksjon

Bruk og publisering av Muhammed-karikaturene i religionskritisk- eller undervisningssammenheng er godt innenfor ytringsfriheten, men som provokasjon ligner det mobbing. 

Les mer »

Arrogant religionskritikk oppnår ingenting

Litt for ofte blir emosjonelle utbrudd fra ateister gjemt bak en rasjonell glorie. Dermed får vi en religionskritikk som mangler tyngde og mening.

Les mer »

Det er ok med vodou i Vestfold

Dansk religionshistoriker kritiserer reaksjonene etter vodou-ritualet som ble utført ved gravfeltet Istrehågan i august. Hendelsen fikk mye omtale i lokalpressen.

Les mer »
    ,
    Meninger

Kan universet være en «tilfeldighet»?

Det knyter seg alltid i magen når jeg hører spørsmålet om hvorvidt universet kan være en «tilfeldighet». Eller om Big Bang kan ha vært en «tilfeldighet»? Eller om multiverset er en «tilfeldighet»? Er det et meningsfullt spørsmål?

Les mer »

Empatiens episenter

Debatten om de mindreårige i Moria-leiren på Lesbos er basert på empati. Empati med de svakeste er viktig. Men er empati egnet som moralsk kompass?

Les mer »