Fra redaksjonen

Uke 8. 2013 Dialogoptimisme

Det er ikke lenger så ofte vi opplever at religionsnyheter dominerer mediebildet fullstendig. Pave Benedikt XVIs avgang har utvilsomt gjort det den siste uken. Den store mediedekningen vitner dels om hvor uvanlig en slik begivenhet er. Det har kun hendt fire ganger tidligere i Den katolske kirkes historie, og det er nesten 600 år siden […]

Les mer »

Uke 7. 2013 Venstrevridning?

Med mindre man følger med i ulike faglige fora kan det synes som om religionsvitere sjeldent kritiserer hverandres synspunkter. Den “idyllen” brast med et smell forrige uke da Alexandra Larsen i en kronikk i VG og et seminarinnlegg på Litteraturhuset langet ut mot det hun mente var venstrevridde forskere som Bjørn Olav Utvik, Knut S. […]

Les mer »

Uke 6. 2013 Islamistvandalisme

Det franskledede felttoget i det nordlige Mali synes å være en suksess. Det er gode nyheter for befolkningen i området. For mange av kulturskattene i regionen er det kanskje for sent. Islamistene bruker nemlig tid og ressurser på å ødelegge gamle kulturminner før de må trekke seg tilbake. For den historisk interesserte kan denne ødeleggelsestrangen […]

Les mer »

Uke 5. Agnostisismejournalistikk

Religioner.no er noe nytt i den norske offentligheten. Vi har religioner, livssyn og verdispørsmål som vårt primære interessefelt. Dette er ømfintlige tema som må behandles med respekt og omtanke. Det er derfor alle våre journalister har religionsvitenskapelige bakgrunn. Tanken er at det er lettere å gjøre religionsvitere til journalister enn å lære journalister om religion. […]

Les mer »

Uke 4. Terroruke

Vi har lagt bak oss en mørk uke hvor religiøst motivert terror har stått i fokus. Liv har gått tapt, sannsynligvis også norske. For oss nordmenn er det naturlig nok terroristangrepet på gassanlegget i In Amenas i Algerie som har stått fremst i fokus. Dels fordi Statoil er deleier i anlegget, men særlig fordi flere […]

Les mer »

Uke 3. Stålsettutvalget

Vi har lagt en spennende uke bak oss. Av religionsnyheter er det åpenbart Stålsettutvalgets rapport som har skapt mest oppmerksomhet. Utvalget Sturla Stålsett ble satt til å lede i 2010 har gjennomgått norsk tros- og livssynspolitikk, og foreslått en rekke tiltak. Noen av disse forslagene er nokså dramatiske. Felles for dem alle er ønsket om […]

Les mer »
Uke 51. Dommedag

Kommende fredag går verden under. Igjen. Denne gangen er det mayakalenderen som har skylden. Senest ifjor var det derimot den amerikanske pastoren Harold Camping som spådde verdens undergang. Verden bestod, men noen individuelle katastrofer fant sted som følge av Campings dommedagsprofeti. Blant annet hadde enkelte solgt det meste av sine eiendeler for å kunne advare […]

Les mer »

Uke 50. EU-fredspris

Listen over religiøse fredsprisvinnere er lang. At listen over vinnere også inkluderer et antall religiøse ledere, slik som Martin Luther King, Moder Teresa, Dalai Lama og Desmond Tutu, vitner om religionens betydning i fredsskapende arbeid. I dag overrekkes Den europeiske union Nobels fredspris. Sammenlignet med karismatiske menn som Luther King og Dalai Lama, en ikonisk Moder […]

Les mer »

Uke 49. Facebookkrigføring

Religionsmøter er ofte konfliktfylte. Det har ingen hensikt å benekte det. Her i Norge har vi lenge vært forskånet for alvorlige religionskonflikter takket være den lutherske statskirkens nærmest totale monopol. I dag er vi et mangfoldig samfunn, på godt og vondt, og må venne oss til tanken på spenninger mellom ulike religiøse grupper. Blant annet […]

Les mer »Uke 46.Tidsregning

Før og etter Kristus, eller før og etter vår tidsregning? På Store norske leksikon går nå debatten om hva den riktigste terminologien er. Det er fremfor alt religionshistorikere som ønsker å gå bort i fra begrepene f.Kr. og e.Kr. Den komparative religionsvitenskapen skal naturligvis ikke gi én religion forrang fremfor andre. At enkelte religionsvitere derfor […]

Les mer »

Uke 45. Grådighet

Temaet for årets areopagosdag, som ble avholdt sist lørdag, var grådighet. Det ble gjort flere forsøk på å forklare hva grådighet er, og det ble også trukket frem noen alternativer til et liv viet jakten på materielle goder. Grådighet, ble det sagt, trenger ikke kun være begjæret etter større materiell rikdom, men også en higen […]

Les mer »


Uke 43. Abortsplittelse

Vi befinner oss i innspurten til presidentvalget i verdens mektigste land. Det er en begivenhet vi ikke kommer utenom, heller ikke på Religioner.no. Selv om det er økonomien som har preget årets valgkamp er det ingen tvil om at religion fremdeles spiller en viktig rolle. Tall fra en ny undersøkelse utført av PEW Research Center […]

Les mer »


Uke 41. Religionsvalgkamp

Nok en gang har vi vært igjennom en uke full av spennende nyheter for den religionsinteresserte. Debatten mellom skeptikere og alternativbehandlere har rast for fullt, både på nett og i papiravisene. Like mye oppstyr skapte venstremannen Abid Raja da han hevdet at han hadde blitt flasket opp med antivestlige holdninger, og et negativt syn på […]

Les mer »

Uke 40. Alternativbehandling

Forholdet mellom vitenskap og religion er ikke alltid problemfritt.  Fjensynsprogrammet Folkeopplysningen har hatt som formål å undersøke hvorvidt ulike alternative behandlingsformer faktisk virker. Nå er det naturligvis mange som vil protestere mot at eksempelvis homeopati er forankret i religiøse forestillinger. I stedet vil dens tilhengere si at det er en behandlingsform som beviselig fungerer, men […]

Les mer »

Uke 39. Waaf

Det islamske fellesskapet, ummaen, har vist noen av sine beste og verste sider i uken som har vært. Det har vært voldelige opptøyer og en pakistansk jernbaneminister har utlovet en belønning til den som dreper produsenten bak filmen ”Muslimenes uskyld”. Det har likevel også vært mye å glede seg over. I Norge arrangerte Islamsk råd […]

Les mer »

Uke 38. Vitenskapsdebatter

I uken vi nettopp har lagt bak oss har vi igjen fått erfare hvilken sprengkraft som ligger i religiøse tabuer. En film om Profeten, som var dårlig selv etter YouTube-standard ,var nok til å sette den islamske verden i brann. Igjen. Kanskje er det urettferdig å bruke begrepet den islamske verden. Selv om reaksjonene har […]

Les mer »

Uke 37.Drapstillatelse

I hvilke situasjoner har et menneske rett til å gjøre ende på et annet menneskes liv? Det er utvilsomt ett av de vanskeligste spørsmålene et samfunn er tvunget til å forholde seg til. Av den grunn er det underlig at dette spørsmålet så sjelden diskuteres i den norske offentligheten. Det har for eksempel vært forbausende […]

Les mer »

Uke 36. Premiere

Da er vi her. Omsider. Norge har fått et nytt, og veldig annerledes forum for religionsinteresserte. Hva kan vi tilby? Vel, det er vi nesten like spente på som deg. I et brukerstyrt medium som Religioner.no er det i hovedsak du som bestemmer hva som skal publiseres. Gjennom å etablere din egen blogg kan du […]

Les mer »