Kort og godt

Det heter ikke lenger mormoner

religioner      |      20/08/2018

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har gjort det klart at de ikke lenger ønsker at følgere av Joseph Smiths lære skal omtales som mormoner.

Av Religioner.no. 

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har på sin egen hjemmeside publisert et sett med retningslinjer for hvordan de vil at kirken og dens medlemmer skal omtales. De ønsker at man slutter å omtale kirken som mormonkirken og heller ikke omtale medlemmene som mormoner.

I stedet skal man omtale kirkens medlemmer som siste-dagers-hellige. De som ser for seg at det vil bli vanskelig å slutte å bruke benevnelsen mormoner kan trøste seg med at den fremdeles anses som akseptabel.

Kirken skal omtales med sitt fulle navn: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Man kan imidlertid fremdeles bruke betegnelsen mormonisme om “kombinasjonen av læren, kulturen og livsstilen som er unik for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.”

Saken var først omtalt på Religionshistorie ved UiOs facebookside.

Religioner.no-lenker:

 ,