Kort og godt

Gud kan bli «hen»

religioner      |      12/07/2022

Teologiprofessor foreslår å referere til Gud med det kjønnsnøytrale pronomenet «hen» i liturgitekstene i Den norske kirke. 

Av Religioner.no

Gud avbildet av Alexei Korzukhin. Kreditering: Public domain, via Wikimedia CommonsCC

Tradisjonelt blir Gud omtalt som «han», i blant som «hun/han» . Nå har vi imidlertid fått et nytt pronomen i det norske språket «hen».

Denne språklige nyvinningen bør Den norske kirke ta i bruk, mener professor Jorunn Økland, ved Senter for tverrfaglige kjønnstudier ved Det teologiske fakultet (UiO).

Forslaget ble presentert i et intervju med Vårt Land. Her forteller hun at Språkrådets beslutning om å føre det nye pronomenet opp i ordboken åpner for innføre ordet i liturgien:

– Vi har fått et pronomen som ivaretar det at Gud er hinsides mann og kvinne på en mer presis måte, sier Økland.

Hun påpeker at det nye pronomenet tydeliggjør at «han» aldri har vært en nøytral måte å omtale Gud på.

Ikke alle er begeistret for forslaget. Professor i teologi ved VID vitenskapelige høyskole, Knut Alfsvåg, mener det i utgangspunktet er fruktesløst å strebe etter presisjon når man skal snakke om Gud:

– Gud har ingen kjent eksistens i vår forstand. Vi ivaretar ikke det uerkjennbare ved ham på denne måten. Jeg vil heller bruke Guds uforståelighet og uerkjennbarhet til å holde meg til bibelspråket og bibelmetaforene, sier Alfsvåg til Vårt Land.