Kort og godt

Herrens bønn erstattes med hyll Satan i Florida.

Kai Westergaard      |      22/07/2016

Det ble ikke godt mottatt da bystyremøtet i Penscola, Florida, ble åpnet med en satanisk tvist. 

Av Kai Erik Westergaard

Logoen til Det sataniske tempel i USA.

Logoen til Det sataniske tempel i USA.

Det ble rabalder på bystyremøtet i Pensacola i Florida den 14.7.2016. Vanligvis åpnes møtet med en kristen bønn, men ikke denne gangen. Til forargelse, særlig for den lokale metodistmenigheten, så var åpningsbønnen satanisk og ikke kristen. Det var flere som hadde møtte opp utenfor for å be, men også møterommet var fylt av mennesker som høylytt ba Herrens bønn. David Suhor, som fremsa åpningsbønnen, oppfordret møteleder til å få kontroll på rommet. Flere av de fremmøtte nektet å falle til ro, og ble dermed eskortert ut av bygget. Flere av de som blir værende i rommet, fortsatte å fremsi Herrens bønn, men med et lydnivå som ikke overdøvet Suhors sataniske innslag.

Det finnes videoopptak av hele møtet på Pensacolas hjemmesider, åpningsbønnen starter ca. åtte minutter inn i videoen og avsluttes med «hail Satan». Etter at Suhor, som er en av grunnleggerne av Det sataniske tempel i Vest-Florida, er ferdig, takker han for at han ikke ble avbrutt og mottar en noe beskjeden applaus.

Det sataniske innslaget ble også tatt opp senere i møtet, da de fremmøtte fikk mulighet til å tale. Flere av de fremmøtte utviser bekymring over hva som tillates under bystyremøtet. David Suhor går også selv opp på talestolen og kritiserer bystyret for å favorisere kristendommen, og oppfordrer til at enten må systemet med bønn endres eller fjernes. Til dette virker det som han får mer støtte fra de gjenværende i salen, som man kan se her (andre videofil i listen).

Det sataniske tempel har blitt kjent for en rekke stunt i det siste, hvor de benytter den konstitusjonelle religionsfriheten som et middel til å utfordre det de hevder er favorisering av én religion. For eksempel Oklahoma City statue-kontroversen og da de ble invitert til å protestere mot at en fotballtrener ledet laget i kristen bønn.

Religioner.no lenker:

 , , , , ,