Kort og godt

Juno skal avsløre Jupiters hemmeligheter

Kai Westergaard      |      17/07/2016

Hva skjer når NASA lager humor av flere tusen år gamle myter?

Av Kai Erik Westergaard

Jupiter og Lo av Paris Bordone. Wikimedia Commons Fristatus

Jupiter og Lo av Paris Bordone. Wikimedia Commons Fristatus

5 august 2016 ble romsonden Juno sendt på sin lange ferd mot den største planeten i solsystemet vårt, Jupiter. Hensikten med ferden er å forbedre vår forståelse av Jupiter, og blant annet for å sjekke hvor mye væske som befinner seg i Jupiters atmosfære. Romsonden Juno nådde Jupiters bane den 5 juli i år. Planeten er ikke bare den største i vårt solsystem, men også den med flest måner. Så vidt man vet har den 67 måner.

Navnet på planeten stammer fra den romerske guden Jupiter (regnes som det romerske motstykket til greske Zeus). Planeten Jupiter har mange måner, og guden Jupiter hadde mange elskere. Tidlig på 1600-tallet ble de fire største månene oppdaget av både Galileo Galilei og Simon Marius, angivelig uavhengig av hverandre. Galileo kalte månene Medici-planetene, mens Simon Marius oppkalte dem etter fire av Jupiter sine elskere. Navnene til Simon Marius er de som benyttes i dag, noe som gjør symbolikken i dette ganske interessant. Jupiter den løsslupne guden som holder sine fire elskere tett inntil seg. Hvis man legger til at gudinnen Juno i romersk religion er Jupiters ektefelle, ser det ut som at valget av navn ikke var tilfeldig. Særlig når NASA skriver twittermeldinger som dette:

http://

Juno, Jupiters kone, er altså på vei for å avsløre alle hans hemmeligheter. Hvis Jupiters måner, eller elskere, Callisto, Europa, Ganymede, og Io ikke hadde blitt trukket inn mot Jupiters bane, kan man undre seg om de kanskje hadde stukket av. Det finnes forskjellige versjoner av myten med Io, men i flere av dem er det klart at Heras vrede (Junos greske motstykke) ikke er noe man skal ta lett på.

Religioner.no lenker:

 , , , , ,