Kort og godt

Kan man bevise Guds eksistens?

religioner      |      26/08/2015

Er det mulig å bevise, eller motbevise, Guds eksistens? 

Kulturutvalget  ved Det norske studentersamfund arrangerte den 21.08.2015 en salongsamtale på Chateau Neuf mellom astrofysiker Øystein Elgarøy, filosof Einar Duenger Bøhn og teolog Atle Ottesen Søvik.

Temaet for diskusjonen var gudsbevis, og hvorvidt det er mulig å forankre gudstro i rasjonell tenkning. Ordstyrer var Kai Erik Westergaard, som er masterstudent i religionshistorie ved Universitetet i Oslo.

Opptaket er gjort av Det teologiske menighetsfakultetet og lagt ut på deres YouTube-konto.

 , , ,