Kort og godt

Kom på Uenighetens fellesskap-lanseringen!

Uenighetens fellesskap      |      17/11/2018

Den 20. november, altså førstkommende tirsdag, får hele Norge tilgang til en unik kunnskapsressurs. Det er en gledelig anledning som vi gjerne vil dele med så mange som mulig.

Av Religioner.no

Lurer du på hva holister mener venter oss når vi dør? Er du i tvil om hvordan Den katolske kirke forholder seg til skilsmisse og gjengifte i dag? Hva mener buddhister om statsstøtte til tros- og livssynssamfunn?

Er du nysgjerrig på slike ting, og det faktum at du befinner deg på Religioner.no kan være en indikasjon på det, da har du noe å glede deg til. På tirsdag lanseres nemlig Uenighetens fellesskap, hvor 32 tros- og livssynssamfunn og 4 paraplyorganisasjoner innenfor feltet har spilt inn 1200 videoer hvor de forteller om seg selv og sin måte å forstå verden på. Det betyr at du har over 25 timer med videoer å pløye deg igjennom, om du er av den riktig nysgjerrige typen.

Dessuten vil nytt materiale jevnlig bli lagt til slik at det alltid er noe nytt å se på.

Alle er velkomne til lanseringsfesten. Vi håper å se deg der.

Uenighetens fellesskap er utført av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynssamfunn. Prosjektet er støttet av OXLO-Enhet for mangfold og integrering i Oslo kommune.

 , , , ,