Kort og godt

Middelalderen var langt bedre enn sitt rykte

Hans Olav Arnesen      |      01/02/2015

Den såkalte mørke middelalderen blir sett på som en periode preget av blind tro, fanatisme, uvitenhet, sykdom og undertrykkelse, hvor arven fra antikken gikk i glemmeboken. I virkeligheten har vi mye å takke middelalderen for. 

Prager University er en YouTube-kanal hvor et knippe akademikere, ekspolitikere og kommentatorer presenterer sitt syn på det de mener er utbredte misforståelser gjennom korte videoklipp. De som bidrar til kanalen sogner til den politiske høyresiden, og er ikke nøytrale, og kanalen er ingen anerkjent formidler av historievitenskap.

I denne videoen om middelalderen har de imidlertid flere viktige poenger om det på mange måter urettferdige bildet mange har malt av den viktige perioden som la grunnlaget for den vestlige moderniteten.

 ,