Kort og godt

Morsomme religionssider.

Hans Olav Arnesen      |      11/09/2013

Er du en av dem som ikke tar deg nær av en spøk og kanskje til og med kan le litt av religion generelt, og dine egne religiøse forbilder spesielt? Da finnes det en del nettsider og online programmer som kanskje kan få deg til å trekke på smilebåndet.

Av Hans Olav Arnesen.

Lag dine egne kirkeskilt

Sjansen er stor for at du har vært borte i disse skiltene tidligere. Ihvertfall dersom du er aktiv på sosiale medier. På nettsiden Says.it.com kan du nemlig lage dine egne, skreddersydde kirkeskilt, digitale riktignok. Selv om man i prinsippet kan skrive hva som helst blir programmet som oftest brukt til å lage gøyale skilt.

oslo religionsforvirrede menighet

Nettsiden tilbyr også noen mer spesielle kirkeskilt. Blant annet Scientologikirkeskilt, og skilt som bærer navnet til den lille menigheten Westboro Baptist Church, som er kjent for sitt innbitte hat mot homofile. Disse programmene er likevel ikke fullt så fleksible fordi kirkenavnet ikke lar seg endre, og dessuten står de på engelsk. Moro er det likevel, om man er av den oppfatning at det går an å spøke med slikt.

wbc-missing socks

Lag din egen religion

Er du ikke fornøyd med religionene som alt er på “markedet”, eller tror du kanskje du kunne gjort det bedre enn historiens religionsstiftere? På denne nettsiden har du muligheten til å lage din egen religion og dele den med andre. Nettsiden gir deg en mal du skal følge. Den består av:

  • Synet på skjebnen i det hinsidige
  • Guder, romvesener eller andre overnaturlige skapninger.
  • Viktige personer, profeter, læremestere etc.
  • Hellige steder, kultsteder etc.
  • Hellige tekster, bud og lover.

Det finnes en lang rekke oppfunnede religioner på nettsiden. Noen er tydeligvis relativt seriøse forsøk på å skape noe som kunne vært en religion fra bunnen av, mens andre er ment å være morsomme. Religioner som brødristerisme (toastology) eller arbeidologi (workology) må sies å tilhøre den siste varianten. Man sitter forøvrig igjen med en mistanke om at de som lager disse religionene har litt for mye tid å slå ihjel.

greskgudegenerator.

Gresk guddomsgenerator

Dersom du er for lat til å lage din egen religion, eller kanskje ikke har tid å kaste bort på denslags, trenger du ikke bekymre deg. Ihvertfall ikke om du har sans for den greske gudeverdenen. En gresk gudegenerator gir deg en ny guddom, inspirert av det gamle greske pantheon, ved hvert tastetrykk. Det beste ved disse gudene er at de er oppdatert slik at de passer til vår tid. Da vi trykket på gudegeneratoren fikk vi for eksempel: “Kius – støvtørkingens og punkrockens gudinne.”

Luther-fornærmelsesgenerator.

Bli fornærmet av Martin Luther

Den store reformatoren Martin Luther var ingen fløtepus. Som med så mange andre store menn gjennom historien var det også sider ved Luther som i beste fall kan karakteriseres som eksentriske. Han holdt Djevelen på avstand ved å fjerte og han lirte av seg noen riktig saftige fornærmelser mot sine fiender. Takket være en egen fornærmelsesgenerator kan også du få gleden av å bli æresskjelt av Luther. På bildet over ser du et eksempel.

 

deepakchopravisdom.

Nyåndelig visdom på samlebånd

Deepak Chopra er en av nyåndelighetens mest fremtredende personer. For hans tilhengere, som det for eksempel finnes godt over halvannen million av på Twitter, er han en uuttømmelig kilde av visdomsord. Andre er mer skeptiske til substansen den endeløse strømmen av kloke utsagn som produseres av Chopra. Noen har derfor laget en Chopra-visdomsordgenerator. Programmet tar tilfeldig valgte ord fra Deepak Chopras twitterkonto og setter dem sammen på en helt vilkårlig måte.

Klarer du å se forskjellen på generatorens visdomsord og den ekte varen? Under har jeg listet tre visdomsord. To av dem er genuine, mens en av dem er automatisk produsert av generatoren. Svaret kan du lese helt nederst på denne siden.

1. Fill every desire you have until there is nothing left but God

2. The senses transmit electrical information to the brain. Consciousness conjures up a material world

3. The physical world is inside self-righteous choices

Noen vil kanskje mene at dette er lumpent, og det kan godt være. Men dersom det er noen trøst slipper ikke akademikere unna. En del realister mener at mange ledende akademikere innenfor samfunnsvitenskapen og humaniora bruker fine ord til å skrive hele bøker og essays som i virkeligheten er fullstendig innholdsløse. To eksempler på programmer som enten gjør narr av mangelen på substans i samfunnsvitenskapelig og humanistisk faglitteratur, eller av et overkomplisert språk, eller begge deler, er postmodernismegeneratoren og chomskybot.

Religioner.no lenker:

Lenker:

Hvilket Deepak Chopra sitat var automatisk produsert av et dataprogram? Svaret er: nummer 3.

 , ,