Religionsvandring

Religionsvandring med Maryam: Maria bebudelseskirke

religioner      |      27/07/2017

Bli med teologistudent og muslim Maryam Trine Skogen på religionsvandring i sommer.

Her ser du den gresk-ortodokse kirken i Thor Olsens gate. De ortodokse kirkene har over 300 millioner medlemmer fordelt på orientalsk-ortodokse og østlig ortodokse. Sistnevnte består av autokefale kirker som den gresk-ortodokse i Hellas. Hva tror de ortodokse? I 451 oppsto det uenighet om hvordan man skulle forstå Jesus Kristus guddommelige og menneskelige natur. De orientalsk ortodokse godtok ikke tonaturslæren, men mener de er en udelelig enhet. I 1054 skiltes den katolske kirke og den ortodokse kirke i det store skisma, over uenighet om den katolske pavens posisjon.

Kirken heter i dag Maria Bebudelseskirke, og har vært gresk-ortodoks siden 1987. Den ble bygget i 1891 som en menighet av den katolsk-apostoliske kirke (nå Den nyapostoliske kirke). De har ca 400 medlemmer, og fader Alexandros Loukatos forretter på gresk.

Bilde av Maryam Trine Skogen

I sommer har Maryam Trine Skogen gått på religionsvandring i sitt nye nabolag. Siden 14.juli har hun besøkt ett religiøst bygg om dagen. Religioner.no har spurt Maryam hvorfor hun bestemte seg for å gå på denne religionsvandringen?

– Etter å flyttet til Fredensborg, et historierikt område på nedre St Hanshaugen i Oslo var det naturlig å besøke alle disse kirkebyggene. I noen gater ligger både tre og fire kirker som perler på en snor. Mangfoldet er det første man merker seg når det innenfor en radius på få hundre meter ligger både katolsk, ortodoks, luthersk-evangelisk kirke sammen med moské og tidligere synagoge. Som teologistudent ble jeg derfor svært nysgjerrige på hva som skjer innenfor disse bygningene, deres historie og hvordan all denne religionen påvirker lokalmiljøet og byen min i dag. Med hunden på tur har familien vandret rundt, tatt bilder og kommet i prat med kirkenes ansatte. Resten av informasjonen har jeg funnet på internett og i noen lærebøker. Oslo har en rik og spennende historie, og ved å bli bedre kjent med fortiden setter jeg mer pris på dagens Oslo. Ikke minst har Facebook-venner, prestevenninner og lærere fra Teologisk fakultet bidratt med informasjon i kommentarfeltene. Det har gjort prosjektet mer levende og lærerikt.

Del gjerne av din kunnskap og erfaringer med byggene i kommentarfeltet.

 

Religioner.no lenker:

 , ,