Religionsvandring

Religionsvandring med Maryam: St. Olav

religioner      |      27/07/2017

Bli med teologistudent og muslim Maryam Trine Skogen på religionsvandring i sommer.

Av Maryam Trine Skogen

I sommer har Maryam Trine Skogen gått på religionsvandring i sitt nye nabolag. Siden 14.juli har hun besøkt ett religiøst bygg om dagen. Religioner.no har spurt Maryam hvorfor hun bestemte seg for å gå på denne religionsvandringen?

Etter å flyttet til Fredensborg, et historierikt område på nedre St Hanshaugen i Oslo var det naturlig å besøke alle disse kirkebyggene. I noen gater ligger både tre og fire kirker som perler på en snor. Mangfoldet er det første man merker seg når det innenfor en radius på få hundre meter ligger både katolsk, ortodoks, luthersk-evangelisk kirke sammen med moské og tidligere synagoge. Som teologistudent ble jeg derfor svært nysgjerrige på hva som skjer innenfor disse bygningene, deres historie og hvordan all denne religionen påvirker lokalmiljøet og byen min i dag. Med hunden på tur har familien vandret rundt, tatt bilder og kommet i prat med kirkenes ansatte. Resten av informasjonen har jeg funnet på internett og i noen lærebøker. Oslo har en rik og spennende historie, og ved å bli bedre kjent med fortiden setter jeg mer pris på dagens Oslo. Ikke minst har Facebook-venner, prestevenninner og lærere fra Teologisk fakultet bidratt med informasjon i kommentarfeltene. Det har gjort prosjektet mer levende og lærerikt.

Først ute i vandringen var Sankt Olav domkirke i Ullevålsveien. Katedralen til Oslo katolske bispedømme. Nydelig teglstein fra 1856 som Ludvig Daae omtalte som “uten sammenlikning den smukkeste kirkebygning i Christiania”. Vi har flyttet til Fredensborg i bydel St. Hanshaugen, og aldri har jeg hatt så mange kirker og bedehus rundt meg. I et forsøk på å gjøre meg bedre kjent i lokalmiljøet vil jeg derfor vise dere en bygning hver dag. PS – vi kan komme til å holde på noen uker. Del gjerne av din kunnskap og erfaringer med byggene i kommentarfeltet.

Religioner.no lenker:

 , , , , , ,