Kort og godt

Sammenstøt på Tempelhøyden i Jerusalem

Hans Olav Arnesen      |      21/07/2014

Krigen raser i Gaza, men også på Tempelhøyden har det vært sammenstøt. 

Klippemoskeen (1)

 

Mens krigen raser i Gaza har det vært relativt rolig på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Det endret seg etter på fredag da sammenstøt mellom israelske styrker og palestinske demonstranter fant sted på Tempelhøyden.

Tempelhøyden huser to moskeer, Klippemoskeen (avbildet ovenfor) og Al-Aqsa-moskeen. Det var etter fredagsbønnen i sistnevnte moske at sammenstøtene, ifølge Washington Post, fant sted. Ifølge Times of Israel var israelske styrker allerede varslet ved at det ble rapportert palestinere som brakte med seg stein til moskeen.

Selv om Jerusalem er under israelsk kontroll er det de palestinske selvstyremyndighetene som har ansvar for Tempelhøyden, i likhet med de fleste andre helligstedene jøder og muslimer har til felles i Israel og på Vestbredden. Israelske styrker har imidlertid mulighet til å begrense antallet palestinere som får adgang til Tempelhøyden. Kun femti palestinske menn ble sluppet inn, men demonstrantene hadde omgått denne begrensningen ved å overnatte i moskeen.

Også i Europa har det vært sammenstøt mellom eksilpalestinere og propalestinere på den ene siden, og ordensmakten på den andre. I Paris har urolighetene vært så voldsomme at myndighetene har sett seg nødt til å innføre et forbud mot Palestina-demonstrasjoner. Kritikere har påpekt at forbudet kan ha motsatt effekt, og føre til ytterligere uroligheter, ifølge Reuters.