Kort og godt

Smittsom giverglede

religioner      |      08/05/2020

Flere tros- og livssynssamfunn bidrar til koronadugnaden ved å dele ut mat til de som trenger det. 

Se reportasjer fra TV og avisene:

S. Joshi, styreleder i hindumenigheten i Slemmestad assisterer i menighetens kjøkken (Foto NRK)