Kort og godt

Tros- og livssynssamfunnene får utvidet frist på grunn av koronautbruddet

religioner      |      16/03/2020

Barne- og familiedepartementet har forlenget fristen for levering av regnskap og årsmelding for norske tros- og livssynssamfunn

Av Religioner.no
Koronaviruset har ikke bare satt en stopper for mye av den religiøse virksomheten i tros- og livssyns-Norge. Smitteverntiltakene har også gjort det vanskelig for tros- og livssynssamfunnene å avholde møter av administrativ art. Det har Barne- og familiedepartementet tatt høyde for og gitt en forlengelse av fristen for innlevering av regnskap og årsmelding. Følgende beskjed har blitt sendt ut til tros- og livssynssamfunnene: «På grunn av det pågående koronautbruddet vil nært forestående årsmøter i mange tros- og livssynssamfunn måtte utsettes. Barne og Familedepartementet har derfor besluttet at fristen for å sende inn regnskap og årsmelding skal utsettes til 15. mai 2020. Eventuelle spørsmål skal sendes til movpost@fylkesmannen.no».