Læringsressurser

Hvordan ser religionene på obduksjon og transplantasjon?

religioner      |      30/01/2020

Holdningene til obduksjon og transplantasjon varierer i ulike religiøse tradisjoner og trossamfunn. Her kan du laste ned en oversikt. Dette er en gullgruve for medisinsk personell og andre som er i kontakt med pasienter og pårørende om disse spørsmålene.


Ram Gupta, ansvarlig redaktør
Oversikten er en gjennomgang av holdningene i et 15-talls minoritetsreligioner og trossamfunn.

Magne Stendal.

Oversikten er et utdrag fra den omfattende doktoravhandlingen til Magne Stendal som han disputerte med til dr.philos.-graden ved Det medisinske fakultet i 2009 (UiO).

Utdraget som du kan laste ned nedenfor, er hentet fra den reviderte utgaven av avhandlingen fra 2014.

Fra sitt perspektiv som teolog i Den norske kirke, drøfter Stendal spørsmål omkring obduksjon og transplantasjon i egne kapitler som ikke er inkludert i utdraget.

Stendal er sykehusprest ved Oslo universitetssykehus. Han har arbeidet lenge med etiske spørsmål i medisinen.

Last ned PDF:

Magne Stendal 2014 (kapittel 9-11)

 

Referanse:
Stendal, Magne 2014:
Medisin frå død til liv – når ringen blir slutta.
Bergen: John Grieg Forlag.
BIBSYS