Meninger

Dette betyr islam for meg

religioner      |      04/07/2016

Hva er islam? Karianne beskriver hva islam betyr for henne.

Koranen – eit hinder eller ei kjelde til kunnskap?

Av Karianne

Islam for meg er å innse virkeligheten av en høyere enhetlig kraft som er årsaken til all eksistens. En kraft som er barmhjertig, nåderik, rettferdig, mektig og alltvidende. Det er å forstå forskjellen på Skaperen og skapelsen.
Islam er kjærlighet og hengivelse til denne enhetlige kraften – Gud.

Islam å tro at menneskene har blitt påmint om denne universelle sannheten gjennom tusenvis av profeter opp gjennom tidene. Og at denne troen ligger dypt forankret i vår natur.

Islam er å stresse ned og gjøre det beste ut av situasjonen. Du kan styre dine indre følelser, men du kan ikke alltid styre den ytre situasjonen. Det er en dypere mening og visdom med alt. Om man forstår eller ikke. Ha tilitt til Gud.

Islam er renhet. Islam er godhet. Det er å gjøre det beste ut av livet sitt og være et gode ovenfor samfunnet og andre mennesker. Det er å dele av det Gud har gitt deg til de som har mindre. Det er å være tilfreds og takknemlig for alt i live og ikke ta noen ting som en selvfølge.

Islam er å aldri tro at du er bedre enn et annet menneske. Det er å ikke dømme.

Islam er å undre over livet. Være ydmyk. Det er å reflektere, være nysgjerrig og stadig søke kunnskap. Det er å ikke følge “saueflokken”.

Islam er å være ærlig. Handle på det en tror og “walk the talk”. Samtidig blir handlingene av null betydning dersom intensjonen er feil. Tro og handling går hånd i hånd og komplementerer hverandre.

Islam er å aldri tro at du er bedre enn et annet menneske. Det er å ikke dømme. Vite at ingen andre enn Gud vet den andres tanker og intensjoner.

Islam er å gjøre sitt beste, samtidig som å innse at menneskets natur er svakhet og glemsomhet. Det er å aldri gi opp og vite at det er håp for alt og alle. Det er å være i endring og utvikling. For hver dag, time, minutt og sekund åpner det seg et nytt univers med nye muligheter.

Islam er å være bevisst på at vi alle en dag skal dø. Og at ingen kan si når.

Islam er å ha troen på at alt er mulig og at du kan klare alt med Guds hjelp. Det er å ha troen på seg selv og sin egen mestringsevne.

Islam er å ta vare på sin kropp, helse, natur og miljø. Det er harmoni og behandle ting med respekt, ikke sløse eller overdrive med noe. Det er den “den gylne middelvei”.

Islam er å være bevisst på at vi alle en dag skal dø. Og at ingen kan si når. Det er å vite at alt det vi da sitter igjen med, er vår tro, våre tanker og handlinger. Hva har vi gjort i livene våre? Hva har vi prioritert? Hva har vi elsket høyest?

Dette innlegget ble opprinnelig publisert på Fjorder og Moskeer, og er gjengitt her med tillatelse.

Religioner.no lenker:

I «Aktuelle meninger» presenteres mangfoldet av meninger i tros- og livssyns Norge. Ytringene gjenspeiler enkeltpersoner eller organisasjoners meninger, og er derfor ikke konfesjonelt- eller politisk nøytrale.

 , , ,