Meninger

Er påskemysteriet sant?

religioner      |      13/04/2017

Døde Jesus på korset? Stod Jesus opp fra de døde? Dette er første del av en serie på tre innlegg hvor Mattias Matthiesen argumenterer for at påskemirakelet virkelig fant sted.

Av Mattias Matthiesen

Jeg har bestemt meg for å skrive tre innlegg denne påsken. Spørsmålet som skal besvares er: stod Jesus virkelig opp fra de døde? Dette første innlegget vil legge grunnlaget, mens på langfredag og påskemorgen vil jeg argumentere for at:

1. Jesus døde ved korsfestelse på langfredag.

2. Jesus var i live på påskemorgen.

Dette er påskemirakelet, og er grunnlaget for den kristne tro. Ifølge den profilerte ateisten Anthony Flew, er det også det best attesterte mirakelet i historien1. Jeg vil bare bruke historiske fakta som har bred aksept blant historikere på relevante fagfelt, uavhengig av livssyn og religion.

De aller fleste av nevnte historikere vil enes om at vi har godt historisk belegg for å tro at Jesus døde ved korsfestelse2, ble gravlagt3, og at graven ble funnet tom få dager senere4. Om hans etterfølgere vet vi også at de var håpløse og rådville i etterkant av hans død, at de hadde opplevelser av å se Jesus i live få dager etter hans henrettelse5, og at de etter disse opplevelsene gikk fra stille tvilere til fryktløse forkynnere som hevdet Jesus var gjenoppstått6.

To utenforstående utmerker seg også. Jakob—bror til Jesus—tvilte hele sitt liv på Jesus, men endret brått mening etter å ha opplevd å se ham i live etter henrettelsen. Saulus av Tarsus—en høytstående, lærd religiøs leder og ivrig fiende av kirken—opplevde også å se Jesus i live og byttet radikalt posisjon. Disse hendelsene regnes altså som historisk trygge fakta, og er mer eller mindre ukontroversielle. Den mest omstridte blant nevnte fakta er nok at graven ble funnet tom, selv om den fortsatt er akseptert som historisk av brorparten av historikere.

Mens det finnes en rekke argumenter for Guds eksistens, som det ontologiske argumentet, argumentet fra første årsak, eller fra objektive moralske sannheter, er disse ikke nødvendigvis til hjelp for å skille mellom hvilke av de monoteistiske religionene som er korrekt. Men oppstandelsen er en hendelse som—hvis sann—er et argument for både Guds eksistens og for sannheten av grunnleggende kristen tro.

For å argumentere for at Jesus oppstod fra de døde trenger jeg å argumentere for at (i) Jesus var død på langfredag og (ii) i live på påskemorgen. Dette er prosjektet i kommende innlegg.

Kilder:

  1. Gary Habermas, Antony Flew, og David Baggett. Did The Resurrection Happen?
  2. Dunn, James D. G. Jesus Remembered. 339.| “Crucifixion Of Jesus”. Wikipedia.
  3. Robinson, John A. T. The Human Face Of God. 131. | “Burial of Jesus”. Wikipedia.
  4. “Empty tomb”. Wikipedia. | “The Historicity Of The Empty Tomb Of Jesus”. ReasonableFaith.org.
  5. Habermas, Gary R. «Experiences Of The Risen Jesus». Dialog: A Journal of Theology 45.3 (2006): 288-297.
  6. (Habermas)

Religioner.no lenker:

I «Aktuelle meninger» presenteres mangfoldet av meninger i tros- og livssyns Norge og Norden. Ytringene gjenspeiler enkeltpersoner eller organisasjoners meninger, og er derfor ikke konfesjonelt- eller politisk nøytrale.

 , , ,