Meninger

Flyktningsolidaritet, ikke flyktningskyldfølelse

Kai Westergaard      |      11/03/2022

Solidaritet med ett folk på flukt bør ikke settes opp mot andre, skriver Usman Asif. 

Av Usman Asif, samfunnsdebattant

Solidaritet med ett folk på flukt skal ikke settes opp mot andre. Det er ikke ukrainernes feil at Europa har en til tider inhuman måte å håndtere andre flyktningstrømmer på. Det betyr heller ikke at andre ikke får hjelp, her gjelder det å ha fakta på bordet – og det gjelder å lære fra situasjoner slik at man hele tiden blir bedre.

1. Ukrainerne er i vårt nabolag, som syrerne er i nabolaget til Tyrkia/Libanon etc., som afghanerne er i nabolaget til Pakistan og Iran. Naboland får det største trykket, og det blir selvfølgelig også en prioritering. Spesielt når massene som flykter blir voldsomme over natta.

Noen reportere har nevnt lidelsen i Ukraina som “vår egen” i termer etter “sivilisasjon” og “kultur”, det er ikke greit. De har møtt kritikk og mange har korrigert seg. Ytre-høyre politikere går lenger og prøver å si at dette er “våre” kontra de andre som er ute etter å ødelegge våre samfunn.

Til det kan man si at deres troverdighet inntil nylig var at de digget Putin. Hatere kommer til å hate. Fremskrittspartiet (FrP) og Human rights service (HRS) vil gjøre det de kan og bjeffe rasistisk vås. Det er ikke ukrainernes feil, og det er ikke vår politikk.

2. Kollektiv beskyttelse for ukrainerne er et hastetiltak nettopp på grunn av tilstrømning på kort tid i nærområdet. Det betyr også at de ikke søker asyl som andre, og ikke får den egnede bopel eller annen støtte for å reise med kollektiv eller andre formål. At Ruter gir gratis transport er derfor ikke urimelig, tvert imot. Det er ikke på bekostning av andre flyktninger som søker asyl, men fordi ukrainerne ikke får søkt asyl siden de kommer inn under kollektiv beskyttelse.

3. Hvis man skal dra denne moralismen om at noen blir dårligere behandlet enn andre, eller at vi ikke gjør nok for flyktninger, så kan jeg dra en personlig kjepphest her – hvis du er imot aktiv deltakelse, både militært og diplomatisk, eller gjennom våpenbistand og sanksjoner, på aktører som dreper og undertrykker og skaper slike flyktningstrømmer, så er dine løsninger bare halvveis.

Vi i Europa har mye å fikse på når det gjelder asylpolitikken vår. Vi kan stadig bli bedre, istedenfor å sette folk opp mot hverandre. Vi har også nytte av å tenke helhetlig. Flyktninger oppstår av en grunn, det er disse årsaker vi må håndtere, og den håndteringen innebærer noen ukomfortable løsninger. Det frister kanskje ikke alltid med løsninger når de er ukomfortable, men ikke alle løsninger er komfortable.

Dette innlegget ble opprinnelig publisert på Facebook.