Meninger

Gud er ond

Lars Alm      |      12/07/2023

Med Gud er alt tillatt.

Lars Alm

Begrunnelse av etikk og objektiv moral: den mytologiske figuren Gud og hans bibelske ondskap er ikke den rette kilden å gå til.

Det er ikke så vanskelig å begrunne etikk. Etikk må kort oppsummert begrunnes i det som ivaretar velvære og overlevelse for alle, uten at det går på bekostning av noen, og må motarbeide forhold som strider imot dette. Enkelte moralske spørsmål kan være vanskelige å svare på, og jeg vet ikke om dette prinsippet dekker absolutt alle etiske problemstillinger, men i all hovedsak er dette en utmerket pekepinn. Det er prinsippene i seg selv som er viktige, ikke hvilken verdslig eller guddommelig person som befaler dem. Be good for goodness sake.

Gode ledestjerner

  • Platinumregelen: behandle andre slik de selv ønsker å bli behandlet.
  • Ivareta og maksimer det som fremmer velvære og overlevelse, og minimerer lidelse og død. Vi har objektiv kunnskap om hva som fører til velvære og lidelse, og vi kan dermed basere en objektiv moral på dette.
  • Oppfyll behovene i Maslows behovspyramide .
  • Kardemommeloven: “Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.” Uten politimester Bastian er alt tillatt.
  • Den hippokratiske ed tar blant annet til orde for å avstå fra å gjøre skade.
  • Ta situasjonelle hensyn, for noen ganger kan en løgn være akseptabel.

Hvorfor Gud er en dårlig kilde til moral

Hvor har den mytologiske karakteren Gud sin moral fra? Fra mennesker kanskje? Fra de som legger ord i munnen på han. Eutyfrons dilemma spør om noe er godt hvis det er Gud som befaler det, eller befaler Gud det fordi det er godt? Det kan være farlig å tro at noe er riktig fordi Gud befaler det, for da kan folkemord eller brennofring av egne sønner (Abraham og Isak) være riktig, men det er det ikke fordi konsekvensene er lidelse og død.

I Bibelen begår Gud flere ondskapsfulle handlinger, og beordrer likedan sine følgere til dette. I 2.Mosebok 31:14-15 befaler Gud dødsstraff for brudd på sabbatsdagen:

“Dere skal holde sabbaten; den skal være hellig for dere. Den som vanhelliger sabbaten, skal dø. Enhver som gjør noe arbeid på den, skal støtes ut fra folket sitt. I seks dager kan det gjøres arbeid, men den sjuende dagen skal være sabbat, en hellig hviledag for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen, skal dø.”

Dette er en veldig urimelig og ondskapsfull straff, som jeg håper ikke vil bli forsøkt bortforklart med kontekst og innvendinger om bokstavelig eller metaforisk tolkning. Sitater er ment til å fremheve spesifikt innhold.

I 4. Mosebok 15:32-36 befaler Gud dødsstraff ved steining for en mann som sanker ved på sabbatsdagen:

“Mens israelittene var i ørkenen, kom de over en mann som sanket ved på sabbatsdagen. De som fant ham da han sanket ved, førte ham fram for Moses og Aron og hele menigheten. Han ble satt i varetekt, for det var ikke klart hva som skulle gjøres med ham. Da sa Herren til Moses: «Mannen må dø. Hele menigheten skal steine ham utenfor leiren.» Så førte hele menigheten ham utenfor leiren og steinet ham til han døde, slik Herren hadde pålagt Moses.”

Gud er definitivt ikke kjærlighet.

Gud: den mest ubehagelige karakteren i all fiksjon

I boken The God Delusion beskriver den britiske evolusjonsbiologen Richard Dawkins Gud slik:

“The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction; jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving, control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.”

Dette er kanskje sterke ord, men er likevel mer eller mindre sanne beskrivelser basert på det bibelske innholdet. Eks-pastoren Dan Barker fra den amerikanske foreningen Freedom From Religion Foundation (FFRF) gav ut i 12,016 (2016) boken God: The Most Unpleasant Character in All Fiction hvor han dokumenterer alle disse adjektivene med bibelske eksempler i kontekst. Nettsiden Unpleasant GOD: A Companion har full oversikt over alle kategoriene med bibelsitater av Guds ufyselige egenskaper. Disse sitatene vises uten kontekst, og jeg underkjenner ikke viktigheten av å sjekke konteksten, jeg er åpen for at Barker kan ta feil her og der, men stort sett så tror jeg ikke konteksten utgjør noen særlig forskjell. Budskapene i sitatene står som regel støtt uansett hva konteksten rundt viser. Hva med Jesus? Hvis jeg har forstått det riktig så er Jesus den samme som guden fra det gamle testamentet.

Guds drap i Bibelen, en oversikt

Listen over Guds bibelske drap er uhyggelig lang, og bidrar til å befeste han som en forkastelig og ondsinnet skjønnlitterær gud. Denne overvurderte og skjønnmalte guden er helt klart ikke så god som kirken og øvrige tilhengere skal ha det til. Den amerikanske forfatteren Steve Wells gir en solid oversikt over Guds bibelske drap i boken Drunk with Blood: God’s Killings in the Bible utgitt i 12,013 (2013). Basert på Wells’ bok leser den vennlige ateisten Hemant Mehta opp alle disse eksemplene i videoen How Many People Did God Kill in the Bible? En gratis liste over Guds ugjerninger kan du lese på Wells’ blogg: How many has God killed? Complete list and estimated total (Including Apocryphal killings).

Sier ikke Gud noe som helst moralsk godt i Bibelen?

Riktig nok legger jeg mest fokus på det negative ved Gud, og for nyansens skyld burde jeg kanskje skrevet noe om hans eventuelle positive egenskaper også? Kirken og andre kristne menigheter har allerede brukt mye tid på å glorifisere Gud og gi han fordelaktig markedsføring, eller kanskje propaganda om du vil. Det er ikke som om kirken vil si noe kritisk om Gud, det er opp til outsidere å gjøre. Så med kirkens ensidige og skjeve fremstilling av Gud som bare god og snill, som har dominert samfunnet, så trenger denne skjevheten å rettes opp. Hvis det bare er kristnes fremstilling av Gud som blir lagt fram får vi ikke et nyansert bilde av denne menneskeskapte og imaginære guden. For balansens skyld deler jeg likevel denne listen over gode moralske budskap i Bibelen: Full list of Good Stuff in the The Bible, fra Steve Wells’ bok Skeptics Annotated Bible, samt nettside under samme navn. Ja, kanskje Wells tidvis tolker Bibelen feil, men enn så lenge ser det stort sett riktig ut.

For å se på ett positivt budskap ser vi at Guds femte bud er at du ikke skal slå i hjel. Dette er bra, men Guds moralske troverdighet svekkes, og hans dobbeltmoral røpes, når han gjentatte ganger i Bibelen bryter sitt eget bud, og blant annet befaler dødsstraff ved steining for brudd på sabbaten.

Hva med Koranen?

Allah virker mer eller mindre like ond som Bibelens gud Jahve:

“Sannelig, Allah har forbannet de vantro og forberedt (helvetes) flammende ild for dem;”
33:64.

Dette hatet mot de vantro repeteres igjennom nesten hele Koranen. Ja, jeg er skyldig i å ta det verset ut av kontekst, men jeg kan ikke se at konteksten før og etter dette verset utgjør noen som helst forskjell.

Jeg bruker ikke mer tid på koranske eksempler nå, men du kan lese mer i eks-muslimen Abdullah Sameer’s blogginnlegg Does the Quran contain hate speech?

Konklusjon

Tror du Gud er så moralsk fortreffelig og kjærlighetsfull slik biblelsk kirsebærplukking, kristen forkynnelse, bekreftelsestendens og fantasi skal ha det til, så må du lese Bibelen nøyere. Les den selvstendig fra start til slutt, inkludert det gamle testamentet. Vær villig til å høre ateisters og eks-religiøses perspektiv på religiøse skrifter, ikke bare perspektivet til de som vil selge religionen sin. Vi trenger overhodet ikke Gud for å være gode mennesker. Vi er i stand til å være snille mot hverandre uten gudstro, uten at en imaginær guddommelig autoritet som mennesket selv har oppfunnet skal diktere vår oppførsel via utdaterte, umoralske religiøse skrifter.

Vi er gode uten Gud.

 , , , , , ,