Meninger

Hvem vrangleser Koranen?

Kai Westergaard      |      14/09/2022

Alle viktige historiske kilder påpeker at Muhammed gikk fra å være forkynneren i Mekka til å bli krigerprofeten i Medina, skriver Einar Gelius.

Av Einar Gelius, prest og forfatter

Osamah Rajpoot fortsetter å belære meg om islam her på nettsiden til religioner.no. Jeg vrangleser Koranen og min islamforståelse er i strid med islamsk teologi.

Tidligere er jeg blitt beskyldt for løgn og å bedrive islamofobisk tankespinn.

Mine tanker og synspunkter om islam har jeg hentet fra to meget troverdige kilder – nemlig Halvor Tjønns bok «Muhammed slik samtiden så ham» (2012) og Kari Vogst forskning og bøker. Mener Rajpoot at også disse to vrangleser Koranen, farer med løgn og bedriver islamofobisk tankespinn?

Jeg minner om at Tjønns bok er historien om hvordan de eldste arabiske historikerne framstilte profeten Muhammed.

Alle viktige historiske kilder påpeker at Muhammed gikk fra å være forkynneren i Mekka til å bli krigerprofeten i Medina. Både Koranen og de eldste arabiske kildene bekrefter alle krigstoktene han foretok og slagene han deltok i og ikke minst om fordrivingen av jødene fra Medina.

Muhammed var ikke bare en religiøs leder

Rajpoot benekter altså denne siden ved profeten – at Muhammed ikke bare var en religiøs leder men også en politisk leder og krigsherre.

Jeg konstaterer at Rajpoot og jeg dermed har en total forskjellig virkelighetsforståelse av profetens budskap og virksomhet.

Rajpoot mener at korantekstene og profetens budskap handler om beskyttelse av religionsfriheten og en invitasjon til religionsdialog. Det jeg imidlertid erfarer er at mange muslimer over hele verden tolker de samme tekstene helt annerledes og i en langt mer voldelig og hatefull retning.

Jeg blir ikke overbevist 

Rajpoot må selvsagt få mene at disse hans muslimske trosbrødre «tar teologisk feil», men jeg blir dessverre ikke overbevist av Rajpoots argumentasjon.

Det interessante er at sterke stemmer innen det muslimske miljøet og fra ex-muslimer bekrefter disse voldelige og kontrollerende aspektene ved islam. I mitt forrige innlegg nevnte jeg den algeriske forfatteren Boulam Sansal som er truet av islamister. En annen er den dansk-kurdiske forfatteren Sara Omar. Og helt nylig har Abida Raja kommet med rystende beretninger om sin oppvekst i en pakistansk-islamsk kultur.

Osamah Rajpoot er heldig som kan bedrive sin teologiske forskning og tolkning i et fritt land hvor ytringsfrihet og religionsfrihet er blant våre grunnleggende verdier. Hvis Rajpoot mener at hans muslimske trosbrødre «tar teologisk feil», ja så bør han ta seg en «misjonsreise» til for eksempel Teheran, Riyadh og Islamabad.  Kanskje han kan få sine muslimske trosbrødre til å legge vekk hatet, kontrollen og volden?