Meninger

Ikke gi terroristene det de ønsker seg

religioner      |      14/11/2015

Dersom terrorangrepene i Paris fører til mer mistenksomhet, frykt og hat rettet mot de muslimske minoritetene i Europa, har terroristene langt på vei vunnet, mener al-Qaida-eksperten Eirik Finne. 

Av Eirik Finne

Eirik Finne

Eirik Finne

Mye tyder på at gårsdagens gjerningsmenn i Paris er i det minste inspirert av IS/al-Qaida, både i valg av mål og virkemidler. Aksjonen fant i så fall sted mot bakteppet av en vedvarende borgerkrig i Syria, økende (sekterisk) uro i Midtøsten og den store flyktningestrømmen til Europa.

Angrepet fant ikke sted i et vakuum, og det er derfor viktig at “vår” reaksjon heller ikke gjør det. Så, mens vi gråter med Frankrike, er det avgjørende at vi i vårt tilsvar ikke løper terroristenes ærend.

Bruk av terrorisme tjener flere formål: Den sprer frykt, genererer oppmerksomhet om en sak og forsøker å trigge en reaksjon hos den angrepne part. Fryktdimensjonen er åpenbar; så lenge Vesten angriper muslimer, kan vi aldri føle oss trygge. Saken er Syria spesielt, men også alle andre steder der muslimer blir undertrykt med det som oppfattes som vestlig støtte. Den reaksjonen som forsøkes fremprovosert er etter min mening det essensielle; ved å slå til mot forsvarsløse sivile, “soft targets”, håper gjerningsmennene og deres bakmenn at “vi”, Frankrike og Vesten, i vårt svar avslører vårt hat mot islam og muslimer.

Hvis angrepene fører til ytterligere demonisering av muslimer, flyktninger og andre uskyldige, økt oppslutning om høyreekstreme partier og meningsbærere, stengte grenser og en opptrapping av en vestlig krigsinnsats som rammer flere sivile muslimer, har terroristene oppnådd akkurat det de ønsker. Og i neste instans ser man for seg ytterligere rekruttering til kampen mot Vesten. IS, al-Qaida og lignende grupperinger søker å fremstille seg som muslimenes eneste beskytter, mot en verden som søker å underkue dem.

Oss mot dem, er budskapet de selger.

Don’t buy it.

Eirik Finne er midtøstenviter, utdannet ved UiO. Temaet for masteroppgaven hans var al-Qaidas ideologi, nærmere bestemt røttene til den islamske legitimeringen av Osama bin Ladens kamp mot Vesten.

Religioner.no-lenker: 

 , , ,