Meninger

Koranen tillater aggressiv krigføring

Kai Westergaard      |      01/10/2022

Hvorfor skulle majoriteten av muslimers tolkning av islam være mer riktig enn ekstremistenes tolkning?

Av Lars Alm

Om man leser Osamah Rajpoots siste svar til Einar Gelius på Religioner.no kan det virke som at noe av det sentrale er et positivt eller negativt syn på islam, men det som teller er om synet man har stemmer overens med virkeligheten eller ikke.

Selv om ikke alt ved islam er negativt, så er et negativt syn på islam ofte høyst berettiget. Ikke alt med islam er positivt heller. Forhåpentligvis er Einar Gelius og Osamah Rajpoot også villige til å erkjenne både kristendommens og islams dårlige sider. Det blir litt feil å beskrive Gelius syn som svært negativt, det blir en måte å sverte hans meninger. Det man må gjøre er å si noe om hans ytringer er sanne eller ikke, om hans syn stemmer overens med virkeligheten.

Majoriteten har ikke nødvendigvis rett

Hvorfor skulle majoriteten av muslimers tolkning av islam være mer riktig enn ekstremistenes tolkning? Hvilke bevis har vi for at denne majoriteten tar avstand fra den “ekstremistiske” tolkningen som Rajpoot henviser til? At et flertall tolker noe på en viss måte betyr ikke nødvendigvis at deres tolkning er rett bare fordi tolkningen blir begått av et flertall. En minoritetstolkning kan være rett, og majoriteten kan ta feil. Sannhet blir ikke demokratisk valgt, og sannhet avgjøres ikke av hva som er den mest populære og utbredte mening.

For noen er misjonsiveren etter å befeste et positivt syn på islam mer viktig enn å reflektere kritisk over den motkritikken de får. Det er ikke nødvendigvis slikt at et positivt syn på islam gir et sannere bilde av denne religionen enn et negativt syn. Man må jo være nyansert og ærlig, og være villig til å erkjenne at islam har både positive og negative sider. Kanskje ekstremisters tolkning av islam er sann, men for de som ønsker å fremstille islam ensidig positivt er dette et problem.

Contra Rajpoot

I motsetning til hva Rajpoot hevder på Religioner.no så tillater Koranen aggressiv krigføring – offensiv jihad:

Koranen 9:29:

“Fight those who do not believe in Allah or in the Last Day and who do not consider unlawful what Allah and His Messenger have made unlawful and who do not adopt the religion of truth from those who were given the Scripture – [fight] until they give the jizyah willingly while they are humbled.”

Koranen 5:33:

“Indeed, the penalty for those who wage war against Allah and His Messenger and spread mischief in the land is death, crucifixion, cutting off their hands and feet on opposite sides, or exile from the land. This ˹penalty˺ is a disgrace for them in this world, and they will suffer a tremendous punishment in the Hereafter.”

Som 5:33 sier så er korsfestelse, lemlestelse av hender og føtter noen av Koranens/Islams påbudte straffer, samt straffen med evig pine i det fiktive stedet Helvete (Hereafter). Dette er grusomt og ondskapsfullt. Man er ikke en ekstremist om man tolker eller leser det slik, det budskapet kommer fram ganske tydelig. Det er hva som står der. I mange tilfeller er en bokstavelig tolkning berettiget. Ingen mengde henvisninger til kontekst endrer det innholdet.

Uansett om krigføringen er offensiv eller defensiv (selvforsvar) vil jo krigføring i begge tilfeller inneholde et nødvendig element av aggressivitet for å bekjempe fienden. Krigføring som selvforsvar kan også være aggressiv krigføring.