Andreas Døvik | Menneskets verd som person i kristen antropologi