Meninger

Moderne barnemishandling

religioner      |      12/07/2016

Ivar Kristianslund, medlem av Den norske kirke i eksil, deler sine meninger om abortloven og samliv utenfor ekteskap, og hvorfor verden er et verre sted som følge av disse.

Av Ivar Kristianslund

Ivar Kristianslund

Ivar Kristianslund

Barnemishandling er en forferdelig ting! De fleste foreldre er glade i sine barn. Men det finnes foreldre som misbruker barn seksuelt, eller skader dem med vold og vanskjøtsel. Derfor er sikkerhetsnett som barnevern, o.l. nødvendig.

Men man faller i den andre grøfta, når det betraktes som barnemishandling å gi en opprørsk og ondskapsfull guttunge noen dask på baken med et bjerkeris, for å få ham på rett kjøl. Noen barn er såpass stridige at det ikke er tilstrekkelig å snakke dem til rette. De må hindres i at ondskapen utvikles til alvorlig skade både for dem selv og andre. Psykologene – vårt nye presteskap – er ikke visere enn Israels Gud, som har skapt alt av intet, og sier: «Den som sparer sitt ris, hater sin sønn. Men den som elsker ham, tukter ham tidlig» Ordsp 13,24. Videre: «La ikke den unge være uten tukt. Når du slår ham med riset, skal han ikke dø. Du slår ham med riset, men du frelser hans sjel fra dødsriket» 23,13-14.

Dramatisk er det at en betydelig del av barna som blir unnfanget aldri får aldri se dagens lys! Barna blir drept, eller rettere sagt pint i hjel, av egoistiske foreldre, en uansvarlig stat og uetisk helsepersonell. Jeg tenker her spesielt på den groteske loven om fri abort, men også på de drapene som blir foretatt i det stille av kvinner som kjøper sine drapsvåpen på apoteket.

Veldig mange barn blir drept eller lider forferdelig fordi foreldrene dyrker avgudene Sex, Penger og Ære.

Skaperen av livet har åpenbart meningen med livet: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand» Matt 22,37. Og: «Du skal elske din neste som deg selv» v.39. Dessuten har han sagt: «Du skal ikke drive hor! Du skal ikke slå i hjel!» Luk 18,20.

Veldig mange barn blir drept eller lider forferdelig fordi foreldrene dyrker avgudene Sex, Penger og Ære. Den eneste sanne Gud sier at «barn er en gave fra Herren» Sal 127,3. Seksualliv skal praktiseres kun i et livslangt ekteskap mellom én mann og én kvinne som Bibelen tillater å være gift med hverandre. Norge trosser Herren og oppfatter barn som et nytelsesmiddel alle har rett til å produsere. Mødre er ikke konstant opptatt med å realisere seg selv. Fedre er ikke alltid på fotballkamp eller ser på porno. Derfor gir staten alle rett til nytelsesmiddelet «barn», uansett om de er ugifte, homoseksuelle eller ufruktbare.

Mange barn lider forferdelig fordi de mangler et trygt hjem med far og mor på grunn av «samboerskap», skilsmisser, eller foreldreplanlagt perversitet. Det kan sies mye godt om barnehager, men for enkelte barn blir også barnehagen en lidelse. Noe annet veldig trist er at barn blir pådyttet «seksualopplysning» av samme hodeløse og hjerteløse karakter som foreldregenerasjonen praktiserer. For hundre år siden var det et ideal i befolkningen å være ansvarsbevisst og trofast i forholdet til det annet kjønn. Nå er slagordet heller: Har du lyst har du lov. Resultatet kan vi lese tydelig i statistikken over hendelser som vi ikke setter pris på!

Flertallet følger Djevelen, verden og sitt eget kjød uten å gi akt på det faktum at «det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom» Hebr 9,27.

Jesus, Guds sønn, som er veien, sannheten og livet sier: «La de små barn komme til meg, hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til» Mark 10,14-15. Men onde foreldre lar heller barna havne i Helvete. Dette er den verste barnemishandlingen! Jesus Kristus har bevist at han er Guds veldige Sønn ved å stå opp fra de døde. Den som benekter dette historiske faktum, kan ikke tas alvorlig. Han må i det minste sette opp en helhetlig teori, med antydning til troverdighet, som gjør rede for hva som skjedde med Jesus dersom han ikke ble korsfestet, døde og sto opp igjen. Det har ingen greid å gjøre!

Flertallet følger Djevelen, verden og sitt eget kjød uten å gi akt på det faktum at «det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom» Hebr 9,27. De fortier sannheten og å gir full gass mot Helvete. Men verdens Frelser gråter og sier: «Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke!» Luk 13,34.

Religioner.no lenker:

I «Aktuelle meninger» presenteres mangfoldet av meninger i tros- og livssyns Norge. Ytringene gjenspeiler enkeltpersoner eller organisasjoners meninger, og er derfor ikke konfesjonelt- eller politisk nøytrale.

 

 , , , ,