Meninger

Når Gud snakker

religioner      |      05/05/2014

Lill May har oppdaget åpenbaringens nådegave, og den erfaringen vil hun dele med deg. 

Lill May Vestly er 38 år, trebarnsmor, fostermor, skribent, foredragsholder og meningsleverandør til den offentlige verdipolitiske debatten. Hun ble nylig kristen, og vi skal følge hennes første, famlende steg sammen med Gud, og hennes tanker og opplevelser på vei inn i Bibelen, kristenliv og kristenkulturen. Hun deler i poesiform, kronikkform, personlige betroelser og objektive betraktninger. Helt ærlig fra en nyfødt babykristen!

Av Lill May Vestly

lillmayvestli.Gud snakker til meg overalt. Hvor jeg enn snur meg, så viser han seg. Troens mysterium har åpnet troens øye. Jeg ser Ham i skaperverket og menneskers liv og leven. Jeg hører den indre stemmen i bønn, og Bibellesning gjør noe uforklarlig med meg. Gudsnærværet er ofte påtagelig følbart. Sjelesorg gjenoppretter og åndelig utvikling sliper diamanten.  Åpenbaringer og profetisk tale gjør mektig inntrykk. Bibelen lover at jorden skal bli fylt med kunnskap om Herrens herlighet. Det betyr at du kan få øye på Ham, og jeg vil forsøke å vise deg hvor…

Jeg vandrer hver dag rundt i hans fantastiske skaperverk, og iakttar det med ærefrykt. Der tegner det seg et bilde, et mesterverk så storslått og mektig, så fantastisk og fortryllende – det vakreste jeg noen gang har sett. Jeg blir nesten slått over ende, og stirrer måpende og målløs. Det rommer hele verden og alt som i den er. Historien i linjer fra Eva til evighet. En uendelig palett med dybder uten bunn, nyanser og overganger; både sømløse og brå. Linjer på kryss og tvers, fullkommen balanse og uforklarlig harmoni. Et gåtefullt mønster og en perfekt komposisjon. Det er laget av luft og jord og vann, skyggelagt av skimrende lys og uutgrunnelig mørke.

Han som har skapt mikrokosmos og makrokosmos demonstrerer kontinuerlig sin overlegne allmakt.

Jeg ser massive felter av fjell og stein og tre og metall. Jeg skimter lyse striper, og kister med gull og glitter. Jeg ser brede penselstrøk av kjøtt og blod og sjel og ånd. Så oppdager jeg lag på lag med slekters gang og uendelige avtrykk av kropp og tanke, intellekt og hjerte. Tydelige riss av tillit og redsel, aksjon og avmakt, har laget riper i de mangfoldige sjeler. Jeg ser hengivenhet og avvisning, og såre spor etter basketak mellom godt og vondt. Jeg får øye på merker etter arbeid og hvile, og kontraster av boblende fryd og tunge stunder. Overalt er det overdrysset med noe for alle sanser; smaker og dufter, toner og teksturer, kulører og nyanser. Spent over det hele er barndommens regnbuer, skiftende skyer og en uendelig himmel. Og rundt det kulerunde kunstverket svever stjerner og planeter og sol og måne – like magnetisk fascinert som meg.

Mennesket er skapt i Guds bilde

Han som har skapt mikrokosmos og makrokosmos demonstrerer kontinuerlig sin overlegne allmakt. Perfekt estetikk, uendelig kreativitet og fullkommen IQ! Forskning i alle fag bekrefter Bibelens sannheter, fordi Gud går utenpå all vitenskap. Han har jo selv skapt matematikken og fenomenene som stadig forsøkes kartlagt og forstått, av små, begrensede menneskehjerner med krye akademiske grader. Galaksenes skaper gapskratter av Nobelprisen, men ønsker inderlig å komme i kontakt med menneskehjertene!

Mennesket er skapt i Guds bilde.  Når jeg betrakter dem gjennom troens blikk, fornemmer jeg avtrykket av en perfekt skapning med et helt hjerte av fullkommen kjærlighet. Da skimter jeg svake konturer av hvem han er og hvordan han tenker. Inntrykket forsterkes når kristne mennesker i sterk åndelig utvikling, rett foran øynene på meg, gjenopprettes til å bli en utgave som ligner mer og mer på den lytefrie han laget på tegnebrettet. De åpner seg for Gud så han kan plukke steiner ut av hjertet, og slik gi mer plass for hans kjærlighet. Åndelige foredlingsprosesser sliper diamanten. Tilbake står modne mennesker som funklende fyrtårn. Bevisste mennesker med avklarte dybder, og tilgang til hele sin kompleksitet.

Hele menneskeslekten er bevisst eller ubevisst ute i samme ærend; på leting etter noe mer, noe større, en sammenheng, et løft, en mening.

Og når menneskene snakker, hører jeg ekkoet fra den åndelige lengselen, som er nedlagt i hvert et hjerte etter Far i himmelen. Hele menneskeslekten er bevisst eller ubevisst ute i samme ærend; på leting etter noe mer, noe større, en sammenheng, et løft, en mening. De søker innover og utover, og forsøker å fylle hullet og tomheten ved å bakse i vei på menneskelig vis, med en inderlig higen etter gode følelser og all time high. Men alt vi søker i livet finnes i Jesus. Kristne forsøker å berette om sine erfaringer hvor den eneste optimale og varige behovstilfredsstillelse ligger i å koble seg på en tett og nær relasjon til Gud.

Kun en modig avhengighet, hvor Han vokser og jeg avtar, gir den etterlengtede, salige freden. Gud snakker også tydelig i samfunnsdebatten når det kristne menneskesynet er eneste forsvarer for alt menneskeliv og det dypeste menneskeverd, og således eneste oppdemmer for det etiske jordskredet vi ser rundt oss.

Alle er elsket av Gud

Fordi hvert eneste menneske er uendelig høyt elsket av Gud, så møter Han oss personlig i våre følelser og tanker i alle livets situasjoner. Han ønsker også å lede oss gjennom sin spesielle plan med livet vårt. Han kaller inderlig på oss, så vi kan bli bedre kjent med Ham, og leve i hans omsorgsfulle nærhet innenfor lyskjeglen fra den himmelske følgespoten.

Når Gud taler, snakker han alltid om kjærlighet, fordi han er kjærlighet. Han snakker alltid visdom fordi han er visdom. Og fordi han vet hva som er best for oss, snakker Han om at vi må få renset hjertet for synd ved å be om tilgivelse.  Han som elsker oss alle for akkurat den vi er, med verdens største kjærlighet, vil invitere oss inn i en dialog. Og samtalepartneren som ønsker å dele sitt hjerte med deg, er intet mindre enn himmelens og jordens skaper.

Bønn er møtestedet mellom Gud og mennesket.

Når Gud taler, snakker han alltid om kjærlighet, fordi han er kjærlighet. Han snakker alltid om visdom fordi han er visdom. Og fordi han vet hva som er best for oss, snakker Han om at vi må få renset hjertet for synd ved å be om tilgivelse.  Han elsker oss alle for akkurat den vi er, med verdens største kjærlighet. Han vil invitere deg inn i et fellesskap og en nær relasjon. Og samtalepartneren som ønsker å komme i kontakt med deg, er intet mindre enn himmelens og jordens skaper. Han ønsker å snakke med oss, og dele sitt hjerte med oss.

Bønn er møtestedet mellom Gud og mennesket.Det er de kristnes åndedrett, og en skjult påvirkningskanal som gir autoritet fra himmelen. Gud snakker direkte og tydelig til oss. Oftest gjennom den stille indre stemmen, men også via drømmer og syner.  Åndelig vare personer brukes ofte til å bekrefte det. Sjeldne ganger kan Han oppleves med hørbar stemme.

For å høre Guds stemme hjelper det å skru av de tre andre; mine egne tanker, andres meninger og Guds fiende. For å innta en lyttende posisjon underordner jeg meg ydmykt Hans herredømme, og ber Ham rense hjertet mitt for alt annet, og fylle sinnet mitt med sine tanker.

Hvis fienden forsøker å snike inn forvirrende tanker som forstyrrer stillheten og samtalen, bruker jeg autoritet i min indre åndelige verden, ved å snakke direkte til ham i tankene og vise ham bort fordi jeg ønsker å være i fred med Gud. Det er et nydelig sted å være; i stillhet alene med Gud, i en uforstyrret, indre samtale rett opp. Da kan jeg forvente at Gud snakker direkte til meg og svarer på mine spørsmål og bønner gjennom min ånd. Etter hvert kjenner man igjen om tankene er fra en selv eller fra Gud.

Visdomsord er psykologi i stjerneklasse (…)

Hvis du kjenner Herren, har du allerede hørt Hans røst, nemlig den indre ledelsen som førte deg til Ham første gang, eller interessen du har for å lese dette. Å høre stemmen til vår himmelske Far er en grunnleggende rett for alle Guds barn. Gud ønsker alltid kontakt, så hvis det føles stengt, er det fra vår side. I en overfylt hverdag i et samfunn som serverer utmattende og meningsløs stimulistøy non-stop, kan det være vanskelig å høre Guds stemme. Da trenger vi kanskje å rydde vei for stillhet og samtale. Det er vi selv som bestemmer hvor lyttende vi vil leve. Synes vi at vi er kommet ut av kurs, er det lurt å gå tilbake til det veikrysset hvor vi svingte feil vei, der vi ikke ville lydig la oss lede.

Gud snakker gjennom alle de kristne som bærer ut evangeliet til sine medmennesker. hver dag over hele verden. De har himmelsk motivasjon, Jesu sinnelag og inderlig medfølelse. Disse medarbeiderne hjelper mennesker inn i en relasjon til Jesus, ønsker å løfte andre opp og fram, og er villige til å bøye seg helt ned til mennesker som trenger det. Jo nærmere de kommer Jesus, jo nærmere kommer de andre mennesker. Og behovet for en relasjon til Gud er stor.

Kirkevekstforskere forteller at hver uke er hver kristen i kontakt med fire til syv medmennesker som har en bevisst eller ubevisst lengsel etter å komme i kontakt med Gud. Mennesker kommer som oftest til tro gjennom andre kristne. Den hellige ånd er en kjentmann i livet som veileder de kristne, så de kan komme sine medmennesker i møte på den rette måten.

Gud viser seg gjennom nådegavene

De er ulike Kristusevner som gis hver eneste kristen, for at han eller hun skal kunne gjøre en ekstra god tjeneste som bygger opp og utvider menigheten. Gud utruster oss ofte i forlengelsen av våre naturgaver. Nådegavene er en forsmak på himmelen. I 1. korinterbrev 12 står alle nådegavene beskrevet, blant annet evnen til å helbrede. Noen kristne har fått gaven til direkte kunnskapstale, hvor de kan få åpenbaringer rett fra himmelen, med overnaturlig kunnskap om noe som de ikke har naturlige forutsetninger for å vite. For eksempel kan de vite hva mennesker har opplevd eller hva som kan være årsak til ulike ting, og skjelne mellom sunt og usunt.

Visdomsord er psykologi i stjerneklasse, hvor man kan tale visdom fra Gud rett inn i situasjoner. Salomos ordspråk er stappfull av alt du måtte trenge.  Forrige fredag opplevde jeg at nådegaven kunnskapstale og visdomsord ble aktivert i meg. Jeg fikk klare, konkrete setninger og bilder rett fra Gud som jeg måtte skrive ned umiddelbart og ordrett, og formidle til de ti personene beskjedene var til. Halvparten av dem kjente jeg ikke. Alt stemte, og ble bekreftet av dem selv og venner rundt dem!  Jeg takker forundret Gud for at Han brukte meg som en kanal til å sette lys på dette som var så viktig og personlig i deres liv!

Gud snakker over alt hele tiden, fordi han ønsker å komme i kontakt med alle mennesker.

For noen få uker siden opplevde jeg også nådegaven å kunne fortelle et annet menneske dets nådegave. Gud ga meg konkrete, relevante detaljer i forbindelse med dette. Hun bekreftet måpende og kom seg videre i Guds plan med hennes liv.  Selv har jeg fått krystallklare bilder over egen framtid, som umiddelbart ble bekreftet med en setning av ei i benkeraden rett foran meg på en gudstjeneste. Og jeg har fått profetier fra flere andre for mitt virke. Det skjer mye fantastisk i kristne fellesskap, som svært få utenfor kjenner til.

I Bibelen har Gud skrevet svart på hvitt hvem han er, hva han har gjort og kan gjøre. Bibelen er Guds eget ord, med selve sannheten om alt og alle, med dybder, bredder og høyder så store at vi kan bruke hele livet til å fatte bare deler av det. Guds ord og ånd samarbeider og bekrefter hverandre. Det gir liv og åndelig føde fra første til siste bokstav.

Gud snakker over alt hele tiden, fordi han ønsker å komme i kontakt med alle mennesker. For de som våger å tro, åpner han troens øyne, så de får se mer og mer av Guds rike.  Etter at jeg ble kristen, synes det ubegripelig at jeg ikke har fått øye på det før. Han har jo skrevet det med store bokstaver overalt!

Les mer av Lill May på Religioner.no:

 , , ,