Meninger

Ny nettside gir innblikk i jødedommen

religioner      |      09/10/2018

Vi håper at jødedommen.no kan opplyse om og vekke interesse for jødedommen, samt være en viktig ressurs i bekjempelsen av antisemittisme.

Skrevet av Lise Husebø, redaktør i Jødedommen.no. 

Lise Husebø og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland på lanseringen av Jødedommen.no

Regjeringens handlingsplan mot antisemittisme ble lansert i 2016, og «Informasjonstiltaket mot antisemittisme» ble lansert, med tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og drives av Det Mosaiske Trossamfund.  Prosjektets langsiktige mål er å bidra til å redusere forekomsten av antisemittisme i Norge, og øke kunnskapen i Norge om jøder og jødedom.

I forbindelse med den årlige minnemarkeringen på Akershuskaia av den internasjonale holocaustdagen 27. Januar 2015 slo daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fast at bekjempelse av antisemittisme er storsamfunnets ansvar, og er et større problem for storsamfunnet enn det er for den lille jødiske minoriteten i Norge.  Ifølge Holocaust senterets undersøkelse av den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter i 2010-2012, ble det fremvist at en rimelig stor andel av den norske befolkningen har enkelte antisemittiske holdninger, eller vrangforestillinger om jøder.  For eksempel mente 19 prosent av befolkningen at «Verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser».

Stryke det multikulturelle og mangfoldige Norge

Nettstedet jødedommen.no ble lansert sent i sommer og er en viktig del av prosjektet, med fokus på hvordan jødedommen leves og praktiseres. Samtidig er håpet at siden vil bidra til, og styrke, det multikulturelle og mangfoldige Norge gjennom formidling av kunnskap om jødedommen og jødisk liv i Norge sett innenfra.

Ervin Kohn på lanseringen av Jødedommen.no

Forstander Ervin Kohn uttalte at «Med jødedommen.no vil alle som er nysgjerrige på jødene i Norge, hva de gjør, hvordan de tenker, deres verdisystem – være tilgjengelige for alle på norsk, med deres egne øyne, et såkalt innenfra perspektiv.»

I tillegg til at informasjon som motvirker fordommer mot jøder kanskje er viktigere i dag enn på lenge, er også hvor denne informasjonen kommer fra svært betydelig. «Vi lever i en tid med et hav av tilgjengelig informasjon. Men det vi ser, er at mange av påstandene som spres, er uriktige, og de sprer seg uhyggelig raskt. Da er det enda viktigere at seriøse aktører kan komme ut med riktig kunnskap, og at den er lett tilgjengelig» uttalte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland under lanseringen.

Jødisk tro og liv

På jødedommen.no kan man blant annet lese om de jødiske helligdagene, jødisk norsk historie, og om jødisk tro og liv.  Læring skjer i mange former, og nettstedet bruker korte filmer og quiz som kilde til kunnskap i tillegg til de skrevne artiklene. Spørsmål som «Hvem er jøde» blir besvart via en animasjon, og man kan også se filmer hvor jødiske nordmenn snakker om forskjellige tema, som for eksempel sitt forhold til Gud, eller sin identitet som jødisk nordmann.

Lansering av nettstedet anses som en god start, men kommer til å oppdateres ukentlig, og om noen uker vil man kunne lese ukens Tora porsjon.  Lurer man fortsatt på noe, kan man spørre redaksjonen, og svar vil enten bli publisert i «spørsmål og svar» delen av siden, eller privat. Nettstedet lenker også til Jødisk Museum i Oslos nettsted om antisemittisme.

Vi håper at jødedommen.no kan være en viktig ressurs av bekjempelsen antisemittisme, samt opplyse om og vekke interesse for jødedommen.

Religioner.no lenker:

 

I «Aktuelle meninger» presenteres mangfoldet av meninger i tros- og livssyns Norge og Norden. Ytringene gjenspeiler enkeltpersoner eller organisasjoners meninger, og er derfor ikke konfesjonelt- eller politisk nøytrale

 , ,