Meninger

Økt forfølgelse av kristne i det palestinske samfunnet

religioner      |      16/09/2016

I dette utdraget fra boken «Hvorfor Israel?» skriver Conrad og Odd Myrland om et synkende antall kristne i det palestinske området, som er redde for å snakke ut om angrepene mot dem.
Av Conrad og Odd Myrland

Conrad Myrland

Conrad Myrland

Også den kristne minoriteten blant palestinerne blir offer for utstrakt vold, diskriminering og plyndring. I oktober 2007 ble en ung kristenleder på Gaza-stripen likvidert av ukjente gjerningsmenn. Hamas-regimet som kontrollerer området har ikke arrestert eller siktet noen for drapet.

Det finnes få gode statistikker som viser utflyttingen av kristne fra områder kontrollert av de palestinske selvstyremyndighetene, men det er gjort en del anslag. Ifølge palestineren Ibrahim Kandelaft, en tidligere medarbeider av Yasser Arafat, sank antall kristne på Vestbredden fra 35.000 i 1997 til 25.000 i 2002. I Gaza sank tallet fra 2500 til 2000.

Odd Myrland

Odd Myrland

Betlehem er blant de områdene som har størst prosentvis nedgang i kristne. Under den britiske mandatperioden skal de kristne ha utgjort 80 prosent av innbyggerne i byen. En israelsk regjeringsrapport fra 1997 hevdet at antallet kristne da var redusert til 20 prosent. Det samme tallet ble brukt i en palestina-arabisk menneskerettighetsrapport fra 1998, utarbeidet av The Palestinian Human Rights Monitoring Group (PHRMG). Etter at Hamas fikk makten på Gaza-stripen i 2007 har utflyttingen av kristne bare økt.

Organisasjonen Åpne Dører publiserer hvert år en oversikt over de 50 land i verden hvor kristne blir mest forfulgt, diskriminert og trakassert. Palestinerne har de siste årene rast oppover på listen over de største overgriperne mot kristent liv og trosfrihet.

2012: 44. plass

2013: 36. plass

2014: 34. plass

2015: 26. plass

2016: 24. plass

Situasjonen for kristne i det palestinske samfunnet er nå oppgradert fra «alvorlig forfølgelse» til «sterk forfølgelse».

Åpne Dører skriver om sin rangering: «World Watch List 2016 er utarbeidet på grunnlag av omfattende undersøkelser angående graden av trosfrihet i ulike land. Et team fra Open Doors International jobber kontinuerlig med å vurdere lovverket og myndighetenes praksis i forhold til religiøse minoriteter. De analyserer også graden av diskriminering, undertrykkelse og forfølgelse som kristne opplever fra religiøse autoriteter, fra militante grupper og fra familie og slektninger.»

Mange kristne er meget forsiktige med å fortelle om hva som skjer, for det fører ofte til at de blir utsatt for «hevn» hvis de snakker.

Også i 2016 er Nord-Korea på toppen av forfølgelseslisten. Ellers er det muslimske land som dominerer. Palestinerne blir nå rangert som større forfølgere av kristne enn det kommunistiske regimet Kina. Palestinske myndigheter får samme score i kristen-forfølgelse som militærjuntaen i Myanmar.

De fleste kristne i det palestinske samfunnet identifiserer seg nært med palestinernes nasjonale kamp. Til tross for dette blir de nå sterkt forfulgt av det muslimske flertallet.

De israelske kildene vi følger med på daglig, forteller lite om konkrete episoder som rammer palestinske kristne. Men her har vi tatt med noen eksempler fra en del år tilbake. Da skjedde ting som fikk kristne til å snakke ut. Siden har de tydeligvis vendt tilbake til sin vanlige taushet. Mange kristne er meget forsiktige med å fortelle om hva som skjer, for det fører ofte til at de blir utsatt for «hevn» hvis de snakker.

Den kristne tv-journalisten Samir Qumsieh fra Betlehem forteller om hundrevis av angrep mot det kristne samfunnet de siste årene, inkludert mord, voldtekt og utpressing.

I september 2005 ble den kristne landsbyen Taibeh øst for Ramallah angrepet av muslimer fra en nabolandsby. 15 muslimske ungdommer brukte bensinbomber mot åtte hus og skadet flere hus på andre måter, banket opp folk og ødela biler. En statue av jomfru Maria ble også ødelagt.

Bok omslag Hvorfor Israel?Bakgrunnen var at en 23 år gammel muslimsk kvinne fra nabolandsbyen Dir Jarir hadde hatt et seksuelt forhold til sin kristne sjef, som eide et skredderverksted. Hun ble gravid i mars 2005. Da hennes familie ble kjent med dette, ble hun først stengt inne og slått. Så ble hun myrdet av sin egen familie. (Det er forbudt for muslimske kvinner å ha seksuell omgang med ikke-muslimske menn.) Mannlige slektninger av den myrdede kvinnen skulle (i tradisjonell stil) ta «hevn» også mot mannen. Og tydeligvis ikke bare mot ham, men også mot hans slektninger og hans landsby.

Familien til den drepte kvinnen, som altså var dem som «tok hevn», sier at den kristne sjefen hadde voldtatt kvinnen. Det er vel vanskelig for utenforstående å si noe bestemt om hva som skjedde mellom de to. Men dersom det skulle være sant at det var en voldtekt, gjør jo dét drapet på kvinnen enda mer opprørende. De andre kristne, som fikk sin eiendom ødelagt, var uansett uskyldige. – De kristne flyktet unna, så de reddet livet.

Da hærverket mot den kristne landsbyen begynte, gikk det lenge før palestinske politifolk innfant seg. De skylder på at de måtte ha tillatelse fra Israel for å bevege seg fra Ramallah til landsbyen. De kristne godtar delvis den forklaringen. Men Israel har i hvert fall ikke skylden for at gjerningsmennene ble satt fri etter få timer, mens den kristne forretningsmannen ble holdt fengslet i dagevis og, ifølge familien, slått flere ganger.

Blant de mange episodene av angrep på kristne, var en av de verste i 2002, da muslimer myrdet to søstre på 17 og 19 år av Amre-familien.

Den kristne tv-journalisten Samir Qumsieh fra Betlehem forteller om hundrevis av angrep mot det kristne samfunnet de siste årene, inkludert mord, voldtekt og utpressing. De vanligste overgrepene blir foretatt av det Qumsieh kaller «den muslimske land-mafiaen». Kristne som eier jord eller boliger, blir truet. Hensikten er å presse dem bort fra deres eiendom.

Blant de mange episodene av angrep på kristne, var en av de verste i 2002, da muslimer myrdet to søstre på 17 og 19 år av Amre-familien. Jentene ble skutt og drept av væpnede menn med tilknytning til det palestinske styret. Grunnen skulle være at de var prostituerte. Men de ble obdusert, og obduksjonen viste to ting: For det første var de jomfruer. For det andre var de blant annet blitt torturert ved at tente sigaretter ble brukt mot deres kjønnsdeler før de ble drept.

Italieneren Pierbattista Pizzaballa er overhodet for den katolske fransiskanerordenen i Jerusalem, med tittelen Vokter av Det hellige land. Hans institusjon har voktet kirkens eiendom i syv hundre år. Pizzaballa snakker hebraisk og forstår arabisk.

4. september 2005 snakket han med Lorenzo Cremonesi, som er Jerusalem-korres­pondent for Corriere della Sera. Her er, fritt gjengitt, noe av det han sa: Svært ofte, «nesten hver dag», blir det kristne samfunnet plaget av islamske ekstremister i denne regionen. Det palestinske styret gjør lite eller ingenting for å straffe dem som plager de kristne. Noen ganger deltar politiagentene til Mahmoud Abbas aktivt i angrepene, selv om de jo skulle forsvare innbyggerne.

Dette er typisk for hvordan religiøse minoriteter har hatt det i store deler av den muslimske tiden.

Pizzaballah har en liste over 93 tilfeller av ulike slag med urett mot kristne i Betlehem-området fra 2000 til 2004. Ifølge Elisa Pinna, som er ekspert på internasjonale religiøse spørsmål for nyhetsbyåret ANSA, kom vendepunktet da islamsk fundamentalisme ble innført i den andre intifadaen. Overalt, også i områder som før var rent kristne, blir lyden av kirkeklokkene overdøvet av de kraftige høyttalerne fra moskeene. Det gjelder for eksempel i den mest kjente kirken i de palestinske områdene, Fødselskirken i Betlehem.

Tidligere var den palestinske bevegelsen vesentlig nasjonal, og kristne deltok sterkt i den (terror-ledere som George Habbas, Wadi Haddad, George Hawatmeh, mer moderate som Hanan Ashrawi, Hanna Seniora og Afif Safia). De kristne er blitt enda mer utsatt etter at Yasser Arafat døde.

Kristne som ikke misjonerer, får generelt være noenlunde i fred – men av og til skjer slike episoder som vi nettopp har sett. Men den som hjelper en muslim til å konvertere til kristen tro (eller en annen ikke-muslimsk religion), får store problemer, dels med myndighetene, ofte enda mer i forhold til en uoffisiell justis hvor islamister bruker vold og trakassering. Det gjelder i høyeste grad også den muslimen som skifter tro. Etter muslimsk lære skal han drepes, og det er i utgangspunktet hans families plikt å utføre drapet. Og dersom man ikke går så langt, blir det i hvert fall en omfattende trakassering og ofte vold.

Dette er typisk for hvordan religiøse minoriteter har hatt det i store deler av den muslimske tiden. Det gjelder både jøder og kristne. Og, ikke mindre viktig: Dette er den skjebnen jødene vil få i nye århundrer hvis «retten til å vende tilbake» for de arabiske flyktningene fra 1948 får gjennomslag.

Conrad og Odd Myrland er aktuelle med ny bok “Hvorfor Israel?  Forfatterne er tilknyttet organisasjonen Med Israel for fred.

Religioner.no lenker:

I «Aktuelle meninger» presenteres mangfoldet av meninger i tros- og livssyns Norge og Norden. Ytringene gjenspeiler enkeltpersoner eller organisasjoners meninger, og er derfor ikke konfesjonelt- eller politisk nøytrale.

 , , , , ,