Meninger

Reinkarnasjon bør ikke tas for personlig.

religioner      |      11/07/2016

En av veteranene i alternativmiljøet, Christian Paaske, deler sine tanker om reinkarnasjon.

christianpaaskke

Christian Paaske. Eget foto.

Av Christian Paaske

Døden er den ultimate forvandling, alt dør med unntak av bevisstheten. Yogier mediterer på hodeskaller for å minnes livets forgjengelighet. De tilber gudinnen Kali som med sitt ildsprutende og skrekkinngytende vesen omgir seg med et langt halskjede av hodeskaller. Kali er ikke et symbol på døden, men på transformasjon og forvandling.

Problemet med reinkarnasjon er at det bør ikke tas for personlig. Jeg er ikke den samme personen i dette livet som jeg var i det forrige. Det er ingen kontinuitet i den personen jeg opplever meg selv å være. En person er fortsatt del av Maya og et tankeprogram, en mental konstruksjon bestående av minner, historikk, personlighet, vaner, karakter og slik jeg oppfatter meg selv som en person. De fleste tar dette veldig alvorlig. Frihet er å bli fri fra denne innbilte personen og heller identifisere meg med den jeg egentlig er, bevisstheten som opplever personen.

Kali trampling Shiva. Av: Raja Ravi Varma

Kali trampling Shiva.
Av: Raja Ravi Varma

Livet slutter ikke med døden. Kroppen dør, men store deler av mentale funksjoner fortsetter. Utallige rapporter på nær døden-opplevelser bekrefter at selv om kroppen dør forsetter personen å oppleve. Den døde kroppen kan observeres fra utsiden, samtalene i rommet kan høres, og ofte inntrer clairvoyante evner hvor andres liv, aktiviteter, tanker og følelser oppleves selv om de geografisk er helt andre steder enn hvor døden inntreffer. Ulike stadier av dødsprosessen er kartlagt gjennom omfattende undersøkelser av personer med nær døden-opplevelser og med mange felles mønstre. Passasjen gjennom en lysende tunnel, en følelse av tidløshet hvor all tid er komprimert i et stort uendelig øyeblikk, total fred og møte med engler, lysvesener og tidligere slektninger er typisk. Sjeldent oppleves frykt, men tvert imot er den gjennomgående og dominerende delen av opplevelsen en totalt overveldende, grensesprengende følelse av kjærlighet, så stor og ufattelig at det er umulig å sette ord på.

Reinkarnasjon kan ha terapeutisk relevans i enkelte tilfeller hvor traumer, fobier og sjokk fra tidligere liv påvirker og forstyrrer dette

Sjelen er den delen av personen som husker og følger en person liv etter liv. Det omtales gjerne som den enkeltes høyere selv og utgjør et dypere hukommelsesplan sjeldent tilgjengelig for opplevelse. Reinkarnasjon er som å skifte gamle klær med nye. Gamle klær kastes og nye klær bør ikke tillegges særlig betydning. Det skaper kun forfengelighet slik egoet selvsagt elsker ideen om å ha vært noe stort og flott i tidligere liv. Vi spiller kun roller på livets scene. Slik skuespillerne går hjem for kvelden og ikke tenker mer på rollen sin og er seg selv, bør vi også være i forhold det livet vi lever nå og eventuelle tidligere roller vi har spilt i andre tilværelser.

Reinkarnasjon kan ha terapeutisk relevans i enkelte tilfeller hvor traumer, fobier og sjokk fra tidligere liv påvirker og forstyrrer dette. Den omfattende dokumentasjonen på tilfeller av reinkarnasjon og nær døden-opplevelser kan også ha en viktig pedagogisk funksjon overfor materialister som trenger å komme på andre tanker. Generelt bør reinkarnasjon tillegges mindre personlig betydning og heller gjenfødsel i en større sammenheng, – av alle formers syklus av forvandling.

Dette innlegget ble opprinnelig publisert på Christian Paaske sin blogg, og er gjengitt her med tillatelse.

Religioner.no lenker:

I «Aktuelle meninger» presenteres mangfoldet av meninger i tros- og livssyns Norge. Ytringene gjenspeiler enkeltpersoner eller organisasjoners meninger, og er derfor ikke konfesjonelt- eller politisk nøytrale.

 , , , ,