Stemmer fra Sverige

Hitlerjugend er ikke forbildet for Den islamske statens barnesoldater

religioner      |      16/03/2016

Vesten er kilden til alt ondt i verden. Er det denne forestillingen som ligger bak forsøket på å koble Den islamske statens barnesoldater til Hitlerjugend? 

Av Mohamed Eddie Omar

Mohamed Omar. Foto: Björn Lindström.

Mohamed Omar. Foto: Björn Lindström.

Den syvende mars publiserte Expressen en artikkel med rubrikken: ”Så inspireras IS av Hitlerjugend”. Den forteller om hvordan Den islamske staten, som ser seg selv som det rette islamske kalifatet, har bygget opp en armé av barnesoldater. Man tror selvfølgelig at man i artikkelen skal få rede på hvordan IS har blitt inspirert av Hitlerjugend. Det får man ikke. Helt enkelt fordi IS ikke har blitt inspirert av Hitlerjugend. Det finnes ingen bevis på det.

Expressen-artikkelen henviser til en ny rapport fra Quilliam, en tankesmie som motvirker ekstremisme og er basert i Storbritannia. I artikkelen står det at rapportens forfattere mener at terrorgruppen «synes» å ha studert nazismen. De skal også ha pekt på likheter mellom IS og nazistenes metoder.

Jeg har kikket på rapporten fra Quilliam. Heller ikke der finner jeg noen bevis for at IS skal ha lært av, blitt inspirert av, eller engang ha studert Hitlerjugend eller nazismen. Rapporten er hundre sider lang, og Hitler nevnes bare tre (!) ganger. Det skrives ikke engang at IS «synes» å ha studert nazismen. Det er åpenbart at Expressen-journalisten ikke har lest rapporten.

Derimot nevnes Koranen betydelig flere ganger i rapporten, og det konstanteres at barna i Den islamske staten undervises i Koranen, muslimenes hellige skrift, og altså ikke i Mein Kampf. Det nevnes også at barna undervises i hadith, tekster som handler om hva profeten Mohammed har sagt og gjort.

I Expressen-artikkelen nevnes likevel verken Koranen eller hadith, hvilket gjør at den villeder snarere enn informerer leserne om IS-ideologien. Men ikke nok med det, artikkelforfatteren forvansker også forskerrapporten som den henviser til. Rapporten redegjør for faktisk for IS-ideologiens forankring i islamske tekster, og fremmer ingen påstander om «inspirasjon» fra Hitlerjugend.

Det finnes ikke ett eneste eksempel, nei, ikke ett eneste, på at IS-ledere har henvist til, eller sitert, nazistiske tekster. Derimot siterer de alltid, i alle sine taler, kommunikéer, bøker, pamfletter, artikler og hjemmesider Koranen og hadith, det vil si muslimenes hellige skrift og profeten Mohammeds eksempel. Den som vil kan finne klipp på YouTube som viser IS-opplæring av barnesoldater. Lærerne siterer Koranen og hadith og andre islamske tekster. Ingenting annet.

Rapporten fra Quilliam tar opp et offisielt IS-dokument som omhandler barnesoldater. I dette siteres vers fra Koranen, for eksempel følgende vers om plikten til å delta i hellig krig: Dra ut, lette eller tunge (av utrustning), og kjemp med deres eiendeler og deres liv for Allahs sak (Koranen 9:41).

For IS er profeten Mohammed en autoritet og et forbilde, mens Hitler er en ikke-person som ikke er nevnt noe sted, verken i tale eller skrift. De ugjerninger som IS gjør seg skyldige i har støtte i islamske tekster. Nazismen trengs ikke som forklaring.

Jeg påstår ikke at IS-ideologien er det samme som «sann islam». Jeg sier bare at den har støtte i islams tekster. Den er altså en rimelig tolkning av disse tekstene. Det går an, ut i fra islamske tekster, uten å måtte benytte seg av noen annen tekst, nazistisk eller ikke, å argumentere for IS-ideologien. Det er det de gjør. Og de lykkes også. Tusentalls unge muslimer er overbeviste, og har sluttet seg til IS-arméen.

Det finnes likheter mellom nazisme og IS-ideologien, men det skyldes ikke at IS har lånt idéer fra nazismen. IS låner ingenting fra ikke-muslimske ideologier. Det er hele poenget med IS, at de vil ha en ren islamsk ideologi, ubesmittet av alt ikke-islamsk, og en ren islamsk stat.

Mohamed Omar var selv radikal islamist i en periode, men vendte denne ideologien ryggen. I dag er han en frilansskribent og forfatter med mange jern i ilden. Dette innlegget er hentet fra Det goda samhället hvor Omar er en fast bidragsyter. 

Religioner.no-lenker: 

 , , ,