Leif Egil | Trosforsvar fungerer – fra ateist til kristen