Meninger

Verdenspandemien lokker religiøse troll frem i lyset

Kai Westergaard      |      28/03/2020

Er det kanskje på tide at Regjering og Stortinget vedtar å omprioritere milliardene som går til trossamfunn, til fordel for bedre sykehus, mer utstyr og større lagre med smittevernsutstyr, spør Anders Torp.

Foto: Edmond Yang

Av Anders Torp, foredragsholder og medlem av Ateistene.

Religiøse parallellsamfunn som stikker kjepper i hjulene til et nokså samstemt samfunn i krisetid burde myndigheter legge merke til. ”Kraften ved troen og bekjennelse av guds løfter om beskyttelse kan drepe koronaviruset straks det kommer nær ditt legeme” hevder mirakelpredikanten Svein Magne Pedersen.

den kristne tv-kanalen Visjon Norge hevder profeten Dionny Baez at store pengegaver vil beskytte barn mot koronaviruset. Pengepredikanten Jan Hanvold reklamerer for et dyrt ”virushemmende” kosttilskudd og oppfordrer til håndhilsing på en direktesending.

Kriser kan samle eller splitte

Kriser kan samle og splitte folk, men ytterliggående religiøse grupperinger kan forverre en pandemi i betydelig grad. Bare se på sekten i Sør-Korea der flere tusen ble smittet, fordi sykdom ble ansett som en synd. Enkle mantraer som karantene og håndvask svinner hen i religiøse bevegelser som krisemaksimerer pandemien med tale om verdens undergang og Jesu gjenkomst.

Mange store trossamfunn er bygd opp under forestillingen om nært forstående krise. Når flokkdyr tror en krise kommer så trekker flokken seg tettere sammen rundt flokkens leder. Dermed kan ledere i sekter og usunne trossamfunn få mer makt ved å skremme medlemmer tettere sammen rundt seg selv.

”Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete”

For meg, som har vokst opp som pastorsønn i en ytterliggående pinsekarismatisk menighet, så er det spesielt å se på slike miljøer fra utsiden som ateist. I min tidligere identitet som Jesussoldat skulle jeg selvsagt ikke frykte virus. Vi kristne skulle helbrede syke, kaste ut demoner og drikke dødelig gift uten å bli skadet, som det sto i Bibelen (Markus 16:17-18). Om vi vandret i dødsskyggens dal så skulle vi ikke frykte noe vondt (Salmene 23:4).

Som eksilpresten Ludvig Nessa nylig skrev på Facebook den 14. mars i år: ”Vi er livredde for et bittelite, usynlig virus! Men hva med gudsfrykten”. Videre skrev han: ”Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete”.

Oljekur mot koronaviruset

Det er ikke så rart at trossamfunn verden over går imot myndigheters pålegg om å ikke samles i store forsamlinger, når religiøse heller frykter noe åndelig fremfor dokumentert fakta. Religionsfriheten vil trolig bli brukt når forstandere i trossamfunn argumenterer for å gjennomføre samlinger i guds navn. Takket være Visjon Norge så lytter mange kristne nordmenn til den såkalte profeten og barneeksorsisten Rich Vera. Nylig la Vera ut en video på sin Facebook-side (14.03) der han skryter av at han skal legge hender på syke, at han har en oljekur mot koronaviruset og oppfordrer beundrere til å ikke lytte til nyheter, men å heller lytte til profeter.

Burde samfunnets ledelse bli mer skeptiske til hva som skjer i parallelle samfunn?

Er det kanskje på tide at Regjering og Stortinget vedtar å omprioritere milliardene som går til trossamfunn, til fordel for bedre sykehus, mer utstyr og større lagre med smittevernsutstyr?

Religioner.no lenker: 

I «Meninger» presenteres mangfoldet av meninger i tros- og livssyns Norge og Norden. Ytringene gjenspeiler enkeltpersoner eller organisasjoners meninger, og er derfor ikke konfesjonelt- eller politisk nøytrale.

 

 , ,