Meninger

Vi liberale, sekulære med muslimsk bakgrunn bør ikke la oss misbruke

religioner      |      15/10/2017

Sekulære og liberale muslimer bør kritisere konservative former for islam, men uten å la seg bruke av polariserende og konfliktskapende miljøer som Resett og Document.no, mener Shakeel Rehman.

Shakeel Rehman. Foto: Hans Olav Arnesen.

Av Shakeel Rehman

Det er nødvendig med en handlingsplan mot muslimhat. Dette sitatet fra en artikkel på Document.no viser hvorfor:

«Det er blitt venstresidens linje over hele Vesten, og dermed erklærer de den innfødte befolkningen krig når den forsøker å beskytte sine barn, sin livsform og sine grenser.»

Med slik retorikk skaper Document.no en paranoia om at «de innfødte» er truet på livet. Dette er retorikk som trigger gale folk som Breivik når paranoiaen, offermentaliteten og fiendebildene skygger for fornuften og lar fordommene og frykten ta over.

Slik retorikk er også en av grunnene til at jeg reagerte på det nye nettstedet Resett. Bare les dette avsnittet fra deres programerklæring:

« De siste to-tre generasjonene har stukket rørene dypt ned i kontinentalsokkelen og solgt en betydelig del av den oljen og gassen som noensinne blir å finne her til lands. Samtidig har de igangsatt masseinnvandring. «
(…)

«Det var en ny og bedre verden som skulle skapes. Sekstiåtternes menneskesyn var helt besynderlig, men veldig populært i akademiske kretser. Mennesket var et blankt lerret ved fødselen. Det fantes ikke forskjeller, verken mellom raser, eller kjønn eller mellom individer. All variasjon kom på grunn av læring, miljøet, fra kulturen. Hvis man derfor endret kulturen, verdiene og utdannelsen, ville man også endre menneskene. Man kunne skape det perfekte samfunn.

I denne fremtidsdrømmen finnes det ikke gruppepreferanser og en inndeling mellom «oss» og «dem».
Disse progressive fremskrittsoptimistene, som vi av og til kaller liberalister og andre ganger «venstresiden», ble en dominerende faktor i vestlige samfunn»

Hva er galt med denne retorikken?

Den er som klipt ut fra kontrajihadistenes nettsider, Fjordmann-konspirasjoner, anti-islamske miljøer som SIAN, de nye identitære gruppene og fra nazistiske miljøer som «nordiske motstandsbevegelsen» hvor hatet mot de moderne likestillingsverdiene og den liberale venstresiden er sentral.

Vi som er liberale, sekulære med muslimsk bakgrunn bør ikke la oss bruke av miljøer som Document og Resett.

Ord og begreper som går igjen i disse miljøene :

-68’erne
-Kulturmarxist
-Masseinnvandring
-Frankfurterskolen
-Ødelegger vestlig kultur
-Politisk korrekthet
-Vår kultur og identitet er truet av liberale verdier
-Islam er en trussel
-Homofili er umoral
-Muslimer tar over

Denne type tanker overlapper hverandre i de ulike gruppene. Det skremmende er at slike tanker finnes også hos islamister som flere av disse gruppene identifiserer som fiender. Dette avslører igjen det totalitære felles innholdet. Nasjonalistisk og ekskluderende propaganda er sentral, med en offermentalitet som definerer tydelig oss mot dem-mentalitet og fiendebilder.

Hvis vi skal ha et harmonisk, sekulært, demokratisk land så må man ta tak i populistisk offermentalitet som bygger på slike fiendebilder.

Tilbake til handlingsplan mot muslimhat. Når det er sagt så bør en slik handlingsplan inneholde generelt noe om hatet. Det finnes nå også hat i konservative muslimske miljøer mot Vesten og moderne verdier. Jeg har sett sterkt nedsettende karakteristikker om vestlige mennesker og moderne livsførsel.

Drap og terror er ikke blitt nok fordømt, men tvert i mot finnes det ressurssterke folk i Norge som glorifiserer islams gullalder selv om den var bygget på kolonialisme og islamsk gruppetenkning. Dagens terror mot ytringsfrihet, slik som Charlie Hebdo massakren og fengsling av liberale bloggere, blir ikke  tatt tilstrekkelig avstand fra. Hvis man først skal lage en handlingsplan mot hat så bør det også ta for seg hatet i de konservative muslimske miljøene som fører til selvsensur og sosial kontroll med moderate muslimer.

Dette innlegget er en lett omskrevet versjon av en statusoppdatering på Rehmans facebookvegg.

Religioner.no-lenker:

 

 , , , ,