Om nettsiden 

Religioner.no er en nettside for deg som er interessert i religion og livssyn. På Religioner.no finner du populærvitenskapelige artikler av religionsfaglig art, læringsressurser og livssynsjournalistikk. Religioner.no er en politisk- og livssynsnøytral nettside, redaksjonen etterstreber å ikke ta stilling til ulike religiøse og ikke-religiøse sannhetskrav. Religioner.no har fem hovedkategorier:

Ettersom Religioner.no inkluderer både såkalte innenfra- og utenfraperspektiver på religion er det vesentlig at vi skiller tydelig mellom disse kategoriene på nettsiden slik at misforståelser ikke oppstår. Det har vi løst ved å dele opp nettsiden i de ulike seksjonene ovenfor som er klart adskilt på nettsidens forside. Særlig viktig er det at lesere ikke forveksler meningsinnholdet og materialet i Uenighetens fellesskap med det redaksjonelle innholdet.

I Fra forskingen finner du populærvitenskapelig forskningsformidling fra religionsvitere, teologer, filosofer og andre fagfolk som har religion som forskningsområde. Religioner.no inngikk i 2017 et formidlingssamarbeid med Institutt for kulturstudier og orientalske språk og det vil derfor være en overvekt av innhold fra Religionsvitenskap ved IKOS.

I seksjonen Meninger finner du debattinnlegg og kronikker. Her presenteres mangfoldet av meninger i tros- og livssyns Norge og Norden. Ytringene gjenspeiler derfor enkeltpersoner eller organisasjoners meninger og ikke redaksjonens.

Ønsker du å skrive et debattinnlegg eller en kronikk? Ta kontakt med debattredaktøren om du sitter inne med en mening, idé eller tekst.

 

Kommentarer er stengt.