Vårt formålReligioner.no har som formål å bidra til heve kunnskapsnivået om religioner og livssyn i Norge gjennom: 1. Nøytral og faglig fundert livssynsjournalistikk. 2. Forskningsformidling, fra et bredt utvalg av disipliner, men med hovedvekt på religionsvitenskap. 3. Innenfraperspektiver, så mildt redigert og ufiltrert gjengitt som mulig. 4. Meningsinnhold som speiler mangfoldet av tros- og livssynsretninger i Norge.

Med vennlig hilsen

Hans Olav Arnesen, redaktør i Religioner.no

86_1

Comments are closed.