Vårt formålReligioner.no har som formål å bidra til heve kunnskapsnivået om religioner og livssyn i Norge gjennom:

  • 1. Nøytral og faglig fundert livssynsjournalistikk.
  • 2. Forskningsformidling, fra et bredt utvalg av disipliner, men med hovedvekt på religionsvitenskap.
  • 3. Innenfraperspektiver, så mildt redigert og ufiltrert gjengitt som mulig.
  • 4. Meningsinnhold som speiler mangfoldet av tros- og livssynsretninger i Norge.

Med vennlig hilsen
Hans Olav Arnesen, redaktør i Religioner.no

Kommentarer er stengt.