SelskapsformReligioner.no AS er et ideelt aksjeselskap. Det vil si at det er vedtektsfestet at alt eventuelt overskudd skal kanaliseres tilbake til driften av virksomheten, og ikke utbetales til eierne i form av utbytte. Det sikrer at alle virksomhetens inntekter blir brukt til å skape en enda bedre nettside og kunnskapsressurs for religions- og livssynsinteresserte nordmenn.

Aksjeselskapet Religioner.no AS ble etablert 1.6.2012. Denne virksomheten overtok driften av nettsiden Religioner.no fra den idelle foreningen Religioner.no, som hadde eksistert siden 2009 i tilknytning til Fagutvalget for religionshistorie ved Universitetet i Oslo. Begrunnelsen for denne overgangen var at et aksjeselskap er den ryddigste virksomhetsformen som finnes i Norge i dag, med tydelige regler og klare rapporteringskrav.

Tanken var også å gi både organisasjoner og privatpersoner som måtte ønske det anledning til å få eierskap, bokstavelig talt, til Religioner.no, og dermed innflytelse over virksomheten gjennom stemmerett på generalforsamlingen.

Har du spørsmål om Religioner.no As kan du sende disse til post@religioner.no.

Religioner.no er medlem av Den norske fagpresses forening. 

 

 

 

Kommentarer er stengt.