Vil du bli eier av Religioner.no?Alle som deler vår visjon for Religioner.no er hjertelig velkomne som aksjonærer i Religioner.no AS. Hver aksje koster kroner tohundre. Er du interessert kan du sende en e-post til post@religioner.no for å forhøre deg nærmere.

Religioner.no er et ideelt aksjeselskap. Det vil si at dersom virksomheten går med overskudd vil dette bli brukt til å utvikle driften av nettsiden fremfor å betales som utbytte til aksjonærene. Målet med Religioner.no er ikke å generere profitt for eierne, men å være et møtepunkt mellom ulike religioner og livssyn, og et sted hvor man kan finne balanserte og spennende nyheter, samt gode religionsfaglige kunnskapsressurser.

Som aksjonær i Religioner.no får du talerett og stemmerett ved selskapets generalforsamling, og muligheten til å bidra til å utvikle en helt unik nettside for religions- og livssynsinteresserte nordmenn.

Kommentarer er stengt.