Vårt formål 

Religioner.no As er et ideelt aksjeselskap. Det vil si at det er vedtektsfestet at et eventuelt overskudd ikke skal utbetales til eierne i form av utbytte. Istedet skal midlene kanaliseres tilbake til virksomheten for å gjøre nettsiden enda bedre. Du kan lese mer om selskapsformen her.

Religioner.no har som formål å være en virtuell møteplass for alle som har en lidenskap for, eller interesse av religion. Religioner.no er et brukerstyrt medium. Her er det du som står i sentrum. Hensikten med nettsiden er å gi deg en mulighet til å dele dine tanker om, erfaringer med, og følelser rundt religion. Vil du informere andre om kommende konserter, festivaler, eller seminarer kan du legge dem inn under arrangementer. Vil du derimot fortelle andre om din religion, ditt trossamfunn eller organisasjon, kan du gjør det ved å opprette din egen blogg. Ønsker du å dele dine egne, personlige opplevelser kan du gjøre også dette på en blogg i tekst-, bilde, eller videoform.

Selv om det er deg og det du skriver som står i sentrum på Religioner.no, vil vi likevel tilby deg noe mer. Vår redaksjon vil dekke viktige begivenheter i det religiøse Norge, og belyse vår tids sentrale verdispørsmål fra ulike religiøse ståsteder. Ved å ha en redaksjon bestående av journalister med religionsfaglig bakgrunn håper vi å unngå mange av de groveste feilene som preger andre mediers dekning av religion. Det vil likevel være hovmodig å påstå at en redaksjon bestående av religionsvitere aldri vil gjøre feil, eller at vi vil kunne presentere religiøse fenomener på en måte som alle vil kjenne seg igjen i. Det kommer vi ikke til å klare. Men to ting kan vi likevel garantere. For det første er det ingen andre redaksjoner som besitter større kunnskap om religion enn oss. For det andre vil vi behandle livssynene med respekt.

Mange har også et behov for faglig informasjon om religion, og da er internett det første stedet man velger å lete etter svar. Religioner.no vil derfor også  være en religionsfaglig kunnskapsressurs til hjelp for både lærere og elever i skolen, men naturligvis også for deg som, i likhet med oss, bare lider av en uhelbredelig nysgjerrighet. Vi vil derfor tilby et voksende antall fagartikler om ulike emner knyttet til religion, og dessuten gi deg muligheten til å teste dine kunnskaper gjennom quizer.

Vi håper og tror at du vil synes Religioner.no er et både sosialt, informativt og berikende medium å benytte seg av, og vi ønsker dine bidrag til Religioner.no hjertelig velkommen.

Med vennlig hilsen

Hans Olav Arnesen, redaktør i Religioner.no

86_1