SelskapsformReligioner.no AS er et ideelt aksjeselskap. Det vil si at det er vedtektsfestet at alt eventuelt overskudd skal kanaliseres tilbake til driften av virksomheten, og ikke utbetales til eierne i form av utbytte. Det sikrer at alle virksomhetens inntekter blir brukt til å skape en enda bedre nettside og kunnskapsressurs for religions- og livssynsinteresserte nordmenn.

Aksjeselskapet Religioner.no AS ble etablert 1.6.2012. Denne virksomheten erstattet den ideelle foreningen Religioner.no som hadde eksistert siden 2009 i tilknytning til Fagutvalget for religionshistorie ved Universitetet i Oslo.

Har du spørsmål om Religioner.no As kan du sende disse til post@religioner.no.

86_1

Religioner.no er medlem av Den norske fagpresses forening.