Fra redaksjonen, Ukategorisert

Uke 49. Facebookkrigføring

Hans Olav Arnesen      |      03/12/2012

Hans Olav Arnesen. lite bilde.JPGReligionsmøter er ofte konfliktfylte. Det har ingen hensikt å benekte det. Her i Norge har vi lenge vært forskånet for alvorlige religionskonflikter takket være den lutherske statskirkens nærmest totale monopol. I dag er vi et mangfoldig samfunn, på godt og vondt, og må venne oss til tanken på spenninger mellom ulike religiøse grupper. Blant annet har vi fått en ny type islamistisk jødehat som vi må forholde oss til.

Selv om en ateistisk klisjé lyder at religioner bare leder til krig er det likevel ikke de organiserte religionene som har vært i tottene på hverandre denne høsten og vinteren. Det er to livssyn, nemlig det humanetiske, som vektlegger kritisk tenkning og vitenskapelig metode som verktøy for å utforske verden, og det holistiske, som er opptatt av åpenhet og en intuitiv forståelse av virkeligheten. Man kan naturligvis diskutere betegnelsen livssyn kontra religion, men temperaturen i de to kampanjene, Ingen liker å bli lurt og Alle liker å bli lurt, har vært intens. Den har heller ikke begrenset seg til ord og beskyldninger om pedofili. Muligheten til å rapportere innlegg på Facebook har blitt benyttet til å stemple uskyldige innlegg som upassende, og på den måten hindre motparten i å komme til orde.

Målet for religionsdialog bør ikke være å gjøre slutt på uenighet, men å sørge for at uenighetene kommer til uttrykk på en sivilisert måte.

Det snakkes mye om dialog og faren for polarisering, men ulike religioner og livssyn er forskjellige og vil formodentlig alltid være det. Videre er de konkurrenter og opererer på samme marked. Det ville vært underlig om ikke denne rivaliseringen og grunnleggende uenigheten gav seg til kjenne i form av noen verbale basketak av og til. Målet for religionsdialog bør ikke være å gjøre slutt på uenighet, men å sørge for at uenighetene kommer til uttrykk på en sivilisert måte. Fremfor alt må man unngå bruk av vold eller trusler om vold.

Det er mye som tyder på at vi lykkes med det i Norge, og vi har da også et usedvanlig godt klima for religionsdialog. På tiårsmarkeringen for Holistisk forbund forrige måned var lederen for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn tilstede. Espen Lynne Amundsen er mormoner, og det er ingen selvfølge at en høytstående representant for Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige velger å hedre en organisasjon bestående av hekser og sjamaner. Alternativmessen på Lillestrøm ble arrangert helgen som var, og også her var ulike organiserte religioner representert, side om side med sine alternative motstykker. Det er lett å ta denne toleransen for gitt, men det er ingen selvfølge at det er mulig for kristne å mingle med nyåndelige og vice versa. Heller ikke at jøder kan omgås muslimer, eller at man inkluderer ateister i fora som omhandler religion.

Norske religiøse ledere er klar over hvor verdifullt samarbeidet mellom ulike religioner på ledernivå er. Forrige uke møttes lederen for Islamsk råd Norge, Senaid Kobilica, sogneprest i Oslo, Olav Dag Hauge, og forstander i Det mosaiske trossamfunn, Ervin Kohn. Målet var å forebygge religiøs ekstremisme og middelet var større kontakt mellom religionenes medlemmer på bakkenivå. Dette skal oppnås ved å holde foredrag, lage dialoggrupper og debattmøter. Dette er gode nyheter og et godt inititativ. Dette er da også hele hensikten med nettsiden du nå befinner deg på. Målet med Religioner.no er nettopp å være et virtuelt møtepunkt mellom medlemmer av ulike religioner, på alle nivåer.

Vi tror det er viktig, ikke minst fordi folk flest, landet rundt, religiøse eller ikke, tilbringer mer tid på nettet enn på Litteraturhuset.

Hans Olav Arnesen, redaktør i Religioner.no

 , , , ,