Fra redaksjonen

Koronanattverd

Kai Westergaard      |      13/03/2020

Arbeiderpartiets forslag under forhandlingene om ny trossamfunnslov legitimerer forskjellsbehandling og mistenkeliggjøring, derfor er det god grunn til å være skeptisk til dette og lignende forslag. 

Foto av Stine Backer-Owe

Av Kai Erik Westergaard, debattredaktør i Religioner.no

Nylig erklærte Den ortodokse kirke at koronaviruset ikke smitter gjennom nattverd.  Erklæringen er noe spesiell med tanke på at den ortodokse kirke serverer nattverdsvinen med en skje som flere personer putter i munnen.  

Tilfeller som dette minner oss på at religion ikke er som andre barn i klassen. Altså, at religion ikke virker å være helt som andre fenomener vi kan finne på å sammenligne det med. 

Det er kanskje grunnen til at Arbeiderpartiet nylig foreslo at trossamfunnene i Norge skal signere en samfunnskontrakt hvor de forplikter seg til å følge norsk lov. Ikke så merkelig, vil kanskje noen tenke, all den tid man hører om de forferdelige tingene som skjer på trossamfunnenes vakt.  

Forslaget er likevel merkelig.

Norsk lov forplikter allerede

Vi deltar allerede i en samfunnskontrakt hvor vi forplikter oss til å følge norsk lov, også trossamfunnene. Derfor må vi spørre: hvorfor skal vi kreve en ekstra garanti?

Ap mener at dette skal ramme trossamfunn spesielt fordi det forekommer “diskriminering, negativ sosial kontroll, kvinneundertrykking, homoterapi og radikaliseringsaktiviteter”. Dette er dessverre ting som forekommer i rikt monn også utenfor religiøse samfunn, og som flere trossamfunn også er med på å forebygge.

Samtidig er det ikke til å stikke under stol at det finnes utfordringer i trossamfunnene, og at noe av det som nevnes ovenfor kan være et særskilt problem i enkelte.

Det verste og det beste i oss

Dette er likevel ikke annerledes enn at MC-klubber oftere enn fotballklubber har et problem med narkotikasmugling, uten at jeg har sett noen foreslå lignende kontrakter for dem.

Lovstridig praksis bør og må rammes av loven. Ikke-lovstridige, men umoralske og problematiske praksiser bør utfordres, for eksempel gjennom samfunnsdebatten. 

Det er merkverdig å kreve av buddhister eller hinduer at de må underskrive en spesiell kontrakt for å følge loven, fordi noen få trossamfunn de ikke har tilknytning til, beklageligvis bedriver «rehabiliteringsterapi».

Når det kommer til stykket, gjenspeiler trossamfunnene det beste og det verste i oss. Mens Den ortodokse kirke ikke akkurat hjelper med å stoppe koronasmitten, erklærte Oslo domkirke allerede tirsdag full nattverdsstopp og moskéene i Norge har nylig stengt sin virksomhet. Trossamfunnene er ikke helt ulike mennesker generelt, noen gjør gode valg og andre ikke.

Forskjellsbehandling og mistenkeliggjøring

Forslaget legitimerer forskjellsbehandling og mistenkeliggjøring. Det setter et negativt stempel på en del av sivilsamfunnet som utgjør majoriteten av befolkningen. Jeg tror ikke det er vanskelig å se hvorfor det er god grunn til å være skeptisk til dette forslaget, og denne type forslag generelt. 

 , , ,