Fra redaksjonen

Da Jesus irrettesatte Ropstad på langfredag

religioner      |      11/04/2020

Og det skjedde under den høytiden som også kalles langfredag.

Av Ram Gupta, ansvarlig redaktør


Jesus, Raymond og Ropstad talte sammen mens de gikk gjennom en åker. Mens de gikk, nappet Raymond en håndfull kornaks thi han kjente sulten som gnaget og frykten for korona.

Jesus, Raymond og Ropstad talte sammen mens de gikk gjennom en åker.

Da sa Ropstad, som også var med i de kristeliges folkeparti*:

«Hvorfor gjør du dette, Raymond? Det er jo forbudt etter bestemmelsene i Lov om helligdager og helligdagsfred å høste mat under Høytiden!»

Jesus forsvarer Raymond

Da tok Jesus Raymond i forsvar, han talte og irrettesatte Ropstad:

«Helligdagsfreden ble til for mennesket, ikke mennesket for helligdagsfreden. Derfor går menneskets helse foran helligdagsfreden.»

Den lille fortellingen er gjengitt fritt etter Markusevangeliet.

Mange kjenner fortellingen om disiplene som forsynte seg av kornåkeren på hviledagen. Dagen var strengt regulert i det gamle Israel, med forbud på alle bauger og kanter, inkludert mot å plukke korn for å stille sulten.

Loven beskyttet arbeidsfolk

Lovens hensikt var god, den sikret arbeidsfolk på bygda en ukentlig fridag fra det tunge innhøstingsarbeidet.

Men hva gjør du hvis du plutselig er sulten på hviledagen og tilfeldigvis befinner deg i en åker? Etter datidens lovforståelse var svaret klart, forbudet mot å plukke korn på hviledagen gikk foran hensynet til helse. Slik blir det når millimeter-jus blandes sammen med religiøs skolastikk.

Jesu holdning til forholdet mellom helse og jus var stikk motsatt.

Påskelektyre

Det er ikke vanskelig å se parallellen til statsråd Ropstads forbud mot butikkåpent i påsken.

Statsråden gjør ingen hemmelighet av å være en aktiv og troende kristen. Han kan sikkert ha glede av å ta Markusevangeliet med i påskelektyren de kommende dagene.

Fortsatt god påske!

FOTNOTE:
Kristelig folkeparti var et religiøst parti blant nordmennene. De var svært nøye med å følge hele loven og hadde for øvrig lagt til egne regler og forskrifter (parafrase fra en typisk fotnote i mange bibeloversettelser).