Fra redaksjonen

Homoutspørring

Kai Westergaard      |      22/06/2016

Kai Erik Westergaard

Foto: Stine Backer Owe

Etter den forferdelige skyteepisoden i Orlando har det vært mye diskusjon og spekulasjon om religionenes rolle i voldshandlinger. På den ene siden, kritiserer noen islam, mens andre, blant annet drapsmannens egen far hevder at angrepet ikke hadde noe med religion å gjøre. I dette tilfellet, og mange andre, er det viktig å holde tungen rett i munnen og være forsiktig med ensidige generaliseringer og svart/hvitt- tenkning. Bakgrunnen for denne typen hendelser er ofte sammensatt, og det er ikke alltid riktig å skylde alt det negative på én faktor. Selv om man ikke skal underdrive at religion kan spille en negativ rolle, bør man heller ikke overdrive og forenkle. Det blir fort som å skyggebokse, når du egentlig prøver å treffe en motstander.

Det som i hvert fall virker trolig, er at Omar Mateen som stod bak angrepet, var delvis motivert av et hat mot homofile. Selv om også flere har pekt på at han kan ha hatt et ambivalent forhold til likekjønnet tiltrekning, i og med at det er mulig Mateen selv var homofil.

Et annet tema som har blitt tatt opp i media etter skyteepisoden er religion og homofili.I forbindelse med Orlando-skytingen, og ikke minst Oslo Pride, har Nettavisen spurt et utvalg trossamfunn hvordan de betrakter homofili. Dette må sies å være prisverdig, og ikke minst en god og relevant sak. På denne måten får trossamfunnene selv mulighet til å uttrykke sine meninger med egne ord. Det må allikevel sies at det er litt synd og skuffende at «…etter gjentatte forsøk har Nettavisen ikke fått noen muslimske trossamfunn til å besvare spørsmålene.». Det virker som at de eneste som har et slags svar er Islam Net som skriver «Jeg tror ikke vi skal svare på det nå.».  Selv om det kanskje ikke er helt uforståelig. Gitt drapsmannen i Orlando sin mulige tilknytning til islam, vil man nok kanskje være forsiktige med å uttale seg.

De fleste som har svart, er kristne organisasjoner. Det er allikevel ganske stor bredde i svarene. Kirkerådets kommunikasjonsdirektør svarer ikke uventet at Den norske kirke tilrettelegger «for kirkelig vigsel mellom to av samme kjønn». Mens Jehovas Vitner ikke vil delta i offentlige diskusjoner, siden de har Bibelen som rettesnor. Det blir allikevel ikke utdypet hvorfor de to utelukker hverandre. Espen Ottosen, informasjonsleder for Misjonssambandet svarer nei på spørsmål om homofili er en synd. Det virker som det ikke er syndig å være tiltrukket av en av samme kjønn, mens det å leve ut legningen ikke er like greit: «vi mener ekteskapet mellom mann og kvinne er eneste ramme for seksuelt samliv. Det betyr at homofilt samliv blir synd». Han legger allikevel til at «…også seksuelt samliv mellom mann og kvinne utenfor ekteskapet er galt.»

Initiativet til Nettavisen er flott. Allikevel, kan man lure på om det ikke hadde blitt enda bedre hvis man hadde hatt en religionsviter i redaksjonen, eller konsultert en. Når man leser Egil Lothes, fra Buddhistforbundet, meget korte ja og nei-svar, kan man lure på om han enten er vel sikker på svarene sine, eller om spørsmålene kanskje bære litt preg av å være myntet på kristne. Eksempelvis, når det spørres om synd er det uklart om det henviser til det særegne kristne syndsbegrepet eller bare generelt moralsk uønskede handlinger. Mange jøder vil rynke litt på nesen ved spørsmål om helvete. Tanken om et eventuelt etterlivet og dom i jødedommen kan være ganske varierende og forestillingene ofte sparsomme. Som det står på Det mosaiske trossamfund sine hjemmesider så “har jødedommen ikke noe bilde av helvete for verdens syndere, selv om vi tror at Gud vil la menneskene stå til regnskap for godt og ondt

Både redaktør Hans Olav Arnesen, og jeg har tidligere skrevet at en god måte å øke kunnskapen og formidlingen av religion ville vært å holde seg med en religionsviter i redaksjonen. Når det er sagt så må det sies at det er en god strategi av Nettavisen å gå direkte til samfunnene og organisasjonene, rett til kilden. Rett og slett slik at man i neste omgang kunne ønske seg flere spørsmål, og at flere samfunn ble spurt.

Forhåpentligvis vil vi se flere artikler av denne typen. Og forhåpentligvis vil journalistene bli flinkere til å stille spørsmål som er bedre tilpasset det enkelte trossamfunn.

Øvelse gjør mester, det gjelder oss alle. Som nevnt her så er Religioner.no et godt sted å lete etter religionsvitere, og vi hjelper gjerne til.

Kai Erik Westergaard, debattredaktør i Religioner.no. 

Religioner.no lenker:

 

 , , , ,