Fra redaksjonen

Menneskerettighetshykleri

Hans Olav Arnesen      |      29/09/2015

HansOlavArnesen.thumbnail“Hvorfor ser du flisen i din brors øyne, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?”

Sitatet stammer fra Lukasevangeliet og er snart to tusen år gammelt, men ennå like aktuelt. Og man kan vanskelig finne et mer treffende eksempel på dets aktualitet enn Saudi Arabias nye rolle i FNs råd for menneskerettigheter, hvor landet har fått æren av å lede et viktig rådgivningspanel.

Saudierne er påfallende opptatt av menneskerettighetene. Det er interessant å merke seg landet ble valgt inn i Sikkerhetsrådet, FNs mest prestisjefylte organ, men valgte å takke nei til plassen, fordi de mente rådet var dobbeltmoralsk og ikke evnet å bevare fred i verden. For at det skulle være aktuelt for saudierne å påta seg vervet, måtte Sikkerhetsrådet reformeres.

En uvanlig demonstrasjon av moralsk forargelse, men så er da også Saudi Arabia et svært så moralsk land. Så moralske er de at de holder seg med sitt eget “moralpoliti”, mutaween, som skal sørge for at kvinner og menn ikke omgås, at ingen drikker eller spiser noe de ikke har lov til, at man er anstendig kledd og så videre.

Selv om Saudi Arabia oppsiktsvekkende nok tilsynelatende setter Menneskerettighetsrådet høyere enn Sikkerhetsrådet, er det likevel noen som mener at saudierne kanskje er litt dobbeltmoralske de også. Mange nordmenn reagerte i hvert fall da Børge Brende i fjor måtte stå skolerett foran Menneskerettighetsrådet, og saudierne klaget over alt muslimer ble utsatt for i Norge. Regjeringen burde gjøre mer for å beskytte norske muslimer. Faktisk burde kritikk av religioner og av profeter kriminaliseres, mente den saudiske representanten.

Ja, blasfemi er såvisst forbudt i Saudi Arabia, og kan straffes med døden. Likevel er det tvilsomt om den bekymrede saudieren ønsker at Norge skal behandle muslimer på samme måte som hans eget land behandler sine minoriteter. Det får man i det minste håpe, for norske muslimers del.

Ikke-muslimer har ikke tilgang til Mekka, men det er den minste av deres bekymringer. De har heller ikke lov til å gå med synlige religiøse symboler, misjonere, bygge gudshus, eller på noen måte engasjere seg i synlige religiøse aktiviteter. Er det slik saudierne mener norske muslimer bør behandles?

Diskrimineringen er imidlertid ikke begrenset til ikke-muslimer. Også sjiamuslimer og ahmadiyyamuslimer rammes. Sistnevnte er strengt tatt bannlyst fra landet, og ahmadiyyamuslimske gjestearbeidere gjør klokt i å holde hodet lavt. Sjiamuslimene, som utgjør mellom 10 – 15 % av den innfødte befolkningen, møter ikke bare glasstak i sitt utdannings- og karriereløp, men regelrette betongtak. Sjiamuslimske høytider og feiringer er enten sterkt regulert eller helt forbudt.

Er man sjiamuslim risikerer man også strengere straffer enn sunnismuslimer for de samme lovbrudd. Like etter nyheten om at Saudi Arabia fikk æren av å utnevne spesialrapportørene som skal holde oppsikt med eventuelle menneskerettighetsbrudd på vegne av FN, ble det klart at de har dømt en mindreårig sjiagutt, Ali Mohammad-al-Nimr, som ble arrestert under den arabiske våren, til halshugging. Den opprinnelige dommen inkluderte også korsfestelse og avhugging av hender og føtter.

I Koranen står det: “Dere skal ikke gjøre urett, men det skal heller ikke gjøres urett mot dere (Koranen 2:279).” Det er vanskelig å se hvordan saudierne med noen som helst troverdighet skal kunne peke på urett begått andre steder i verden før de har tatt seg en solid runde med feiekosten foran egen dør. 

Saudi Arabia er et land hvor religionsfrihet tilsynelatende forstås som frihet fra andre religioner enn sunniislam, og helst salafisme. Stormuftien av Saudi Arabia gikk nylig ut og krevde at alle kirker på Den arabiske halvøya måtte rives. For saudiernes del ville ikke det krevd mye arbeid, ettersom det ikke finnes en eneste kirke i landet.  Kvinner er i beste fall andrerangs borgere. Gjestearbeidere lever på de innfødtes nåde, og er langt på vei rettsløse. Landet er i verdenstoppen når det gjelder henrettelser, og utfører halshugginger og amputasjoner i full offentlighet. Tortur er et akseptabelt virkemiddel.  Og selv om de takket nei til en plass i Sikkerhetsrådet fordi organet ikke evner å bevare freden, tyr Saudi Arabia selv til militærmakt utenfor egne grenser når det passer dem. Fremfor alt i Yemen, hvor saudiske bombefly er i flittig aktivitet, men også i Bahrain, hvor saudiske panservogner kvalte den folkelige oppstanden mot regimet. 

Nå skal altså Saudi Arabia spille rollen som verdens moralske vokter. Å plukke flisen ut av andre lands øyne er imidlertid ikke særlig tillitvekkende når man selv har en bjelke i sitt eget, på størrelse med den enorme heisekranen som drepte mer enn hundre mennesker tidligere denne måneden.

Jesus, eller Isa, som han heter på arabisk, sa det nokså treffende.

“Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror.”

 

Hans Olav Arnesen, redaktør i Religioner.no
Lenker: 

Religioner.no-lenker: 

 , ,