Fra redaksjonen

Tillitsdugnad

Kai Westergaard      |      06/04/2020

Dugnaden er ikke bare å holde seg hjemme, begrense smitte og vise omsorg for andre, det er også å ha tillit til at andre vil gjøre det samme for deg – inkludert styresmaktene.

Foto: Stine Backer Owe

Av Kai Erik Westergaard, debattredaktør i Religioner.no

“Etter koronakrisen kan Ungarn ha blitt EUs første diktatur” skriver Csilla Czimbalmo fra Den norske Helsingsforskomiteen i Aftenposten fredag 3.4. Ungarns president Viktor Orbán har strammet grepet om nasjonen. Den negative utviklingen i Ungarn er som Czimbalmo påpeker ikke ny, men viruskrisen har satt enda mer fart på nedbyggingen av demokratiet i Ungarn. 

Det er ikke bare Orbán som utnytter krisen.

I et debattinnlegg på Religioner.no skriver Anders Torp at verdenspandemien lokker religiøse troll frem i lyset. Han nevner blant annet Jan Hanvold som “reklamerer for et dyrt ”virushemmende” kosttilskudd”. 

Koronaviruset er basert på en løgn

Det kan virke som litt forvirrende markedsføring siden Hanvold nylig gikk ut på sin egen TV-kanal Visjon Norge og hevdet at det ble åpenbart for dem gjennom bønn at koronaviruset er basert på en løgn. Løgnen er «planta der av makter og myndigheter». Om Hanvold sikter til åndelige (Jmf. Efeserbrevet 6:12) eller verdslige makter er uklart, og kan godt være poenget. Hanvold mener at klippet er tatt ut av sammenheng, og beleilig nok er den påstanden vanskelig å etterprøve siden sendingen ikke er tilgjengelig. Likevel er ikke dette første gang Hanvold flørter med at korona ikke eksisterer eller at man ikke kan stole på myndighetene.

Hanvold fulgte kanskje ikke med på Dagsnytt 18, den 18.mars. Der forteller religionsviter Cecilie Endresen, og konspirasjonsteoriekspert John Færseth, at en av konspirasjonsteoriene som verserer er at viruset er oppdiktet eller overdrevet av myndighetene.

Endresen og Færseth nevnte også at konspirasjonsteorier har best grobunn i samfunn med lav tillit til styresmaktene. De medgikk begge at selv om det er høy tillit til myndighetene i Norge, så lever slike konspirasjonsteorier i beste velgående her hjemme også. Hanvold er langt fra det eneste eksemplet på det. 

To tanker i hodet. 

Det er én sak at myndighetene kommer til, og sikkert allerede har gjort feil utfra en ideell håndtering av denne krisen. En helt annen sak er om de bevisst har gjort noe annet enn det de tror er til borgernes beste.

Det er mulig å ha to tanker i hodet; dersom krisen blir håndtert feil betyr det ikke at den blir håndtert feil med vilje. Akkurat det tror jeg vi skal ha i bakhodet når vi kritiserer håndteringen av viruskrisen, særlig med tanke på at konspirasjonsteorier finner sin grobunn i mistillit til myndighetene.

Vi har sett hvor skadelige konspirasjonsteorier kan være, vaksinemotstand er kanskje det fremste eksempelet. Konspirasjonsteorier er heller ikke det eneste problemet som fødes av manglende tillit til myndigheter.

Høy tillit, lav frykt 

Heldigvis er tilliten til myndighetene fortsatt høy. Frykten er forholdsvis lav. Det tror jeg vi gjør lurt i å bevare. Ikke kun for myndighetenes del, men både for befolkningen og krisehåndteringens del. Det betyr selvfølgelig ikke at man skal avstå fra kritikk av myndighetene og regjeringen. Vi må være på vakt, kanskje særlig i krisetider. Som Hans Petter Graver nevner i forbindelse med regjeringens krisefullmakter, er måten denne loven ble fremmet på ikke noe godt tegn. Det at MDG og Rødt blir holdt utenfor av Stortingets kriseforhandlinger likeså. Til tross for det tror jeg det er sant som Graver óg skriver «Det er i alminnelighet grunn til å ha tillit til det norske maktapparatet».

Dugnaden er ikke bare å holde seg hjemme, begrense smitte og vise omsorg for andre, det er også å ha tillit til at andre vil gjøre det samme for deg – inkludert styresmaktene. Tillit til at myndighetene ikke vil utnytte situasjonen, til tross for at frykt fremmer feilsteg. Om vi mister denne tilliten kan det være et helt annet Norge vi møter når denne krisen er over.

Religioner.no lenker: 

 , , , ,