Fra redaksjonen, Ukategorisert

Uke 51. Listetoppmessias

Hans Olav Arnesen      |      16/12/2013

Kopi av P1040730Det nærmer seg juletider. De fleste nordmenn vil trolig feire noe i denne perioden. Flertallet vil nok feire en variant av den kristne julehøytiden som markerer Jesu fødsel.

Riktignok ble Jesus nesten helt sikkert ikke født på denne tiden, men det hindrer ikke julen fra å være høytiden vi setter aller høyest. Kanskje fordi vi trenger den så sårt i den mørkeste årstiden.

Uavhengig av om Jesus ble født den 25 desember eller ikke har han i hvert fall fått en hyggelig fødselsdagspresang av Time Magazine, som har kåret ham til historiens mest betydningsfulle person.

Hundre personer er utvalgt av Time som de mest betydningsfulle menneskene gjennom historien. De er plukket ut ved hjelp av et dataprogram som visstnok skal fungere etter noenlunde samme prinsipper som Googles søkemotor. Det måler berømmelse i form av henvisninger i litteraturkataloger, og Wikipedia, justert for tap av berømmelse over tid.

Listen er preget av at Time har gått ut i fra engelske kataloger og engelsk Wikipedia. Den har dermed en overvekt av personer fra den engelskspråklige kulturkretsen spesielt, og Vesten generelt. Det gjelder også de personene som har spilt en viktig rolle gjennom religionshistorien, og dem er det svært mange av på listen.

Blant annet er profeten Muhammed listet som nummer tre, bak Napoleon, underlig nok. Av de store religionsstifterne er også Buddha er med på listen, men han kommer først på femtiførsteplass.

Mange vil nok reagere på hvilke skikkelser fra religionshistorien som ikke kom med på listen. Verken Abraham, Moses, Zarathustra, eller Laozi er med på listen, for å nevne noen. Nå kan man naturligvis innvende at man er usikker på hvorvidt enkelte av disse menneskene har levd, men det har ikke stoppet kong Arthur fra å komme med på listen, på en respektabel åttifemteplass.

Andre fremtredende religiøse skikkelser på Times liste er Martin Luther (17), apostelen Paulus (34), Ghandi (46), kong David av Israel (57), apostelenPeter (65), John Calvin  (99), Johannes Paul II, den fjerde kalifen Ali 89. Frankrikes kvinnelige frelser, Jean D´Arc er også med på en nittifemteplass.

At Joseph Smith, som etablerte mormonerkirken, er med på femtifemteplass virker nok underlig, ihvertfall for de fleste europeere. John Wesley, som etablerte metodismen, er ikke med.

Flere viktige monarker, i hovedsak fra engelsk historie, er tatt med. Henrik VIII, som innførte protestantismen i Storbritannia er på en svært respektabel ellevte plass. Jakob I (James), er også med på listen. Kanskje har den legendariske King James-versjonen av Bibelen noe av æren for det? Flere av historiens største sivilisasjoner står uten statslederrepresentanter på listen, og mange vil kanskje mene at en kong Ramses II, Kyros I eller Ashoka ville vært mer verdig en plass på listen enn eksempelvis George W. Bush.

Utover Jesus, er det også andre guder på listen. Aleksander den store (9), Julius Cæsar (15) og Augustus (30) ble alle på et tidspunkt erklært guddommelige.

Flere store religiøse tenkere har også kommet med. Platon er på tjuefemteplass, med Sokrates på sekstiåttende. Av kristne filosofer og teologer er de vestlige tenkerne prioritert. Augustin er med (72) og Thomas Aquinas (90). Dante Alighieri er med på en nittisjetteplass. Østlige tenkere er det dårlig med, selv ikke en Nagarjuna eller Konfutse er inkludert på listen.

Slike lister vekker oppsikt og skaper debatt, men har de noe for seg? Kanskje ikke så mye. Likevel kan man slå fast at en svært stor andel av personene på listen er viktige skikkelser i religionshistorien. Eksemplene over er bare et utvalg.

Det sier en del om religionens betydning i menneskets historie. At Time i tillegg har utpekt pave Frans I som årets mann i 2013 viser at religionen på ingen måte har utspilt sin rolle. Det er noe å tenke på når julefreden snart senker seg, og mange av oss skal feire mannen som, ifølge Time, er den mest betydningsfulle personen gjennom historien.

Hans Olav Arnesen, redaktør i Religioner.no.

Hvilke skikkelser fra religionshistorien savner du på listen? Kom gjerne med forslag i kommentarfeltet. 

 

 

 

 ,