399px-Stone_Age_America_1887 | Vandalismeforvirring

Stone age in America. En skulptur som forsøker å fremstille en kvinne med barn fra tidlig førkolumbiansk tid.