5 responses to “Jødedommen”

  1. Collerfull colers says:

    Dua er punjabi og angela er retard

  2. Thérése Elene Haugen says:

    hva med ortodokse jøder da?